Закриття року

Для зменшення обсягу баз даних Комплексу і збільшення швидкодії передбачена можливість закриття періоду. Так як видалення невикористовуваних даних всередині року не бажано, то така процедура проводиться тільки на кінець року. У подальшому ця процедура називається закриттям року.

Ця процедура відрізняється від операції помісячного закриття оперативних облікових періодів для окремих підсистем, тому що остання здійснює формування деяких зведених даних і забороняє модифікацію даних облікових баз даних. При цьому вся інформація за період залишається в базі, що дає можливість за потреби відкрити закритий період і отримати повний доступ до даних цього періоду. Розмір баз при цьому не зменшується.

Процедура закриття року передбачає очищення баз даних з попереднім формуванням деяких зведених даних у вигляді початкових залишків. Повернення до даних закритого року можливе тільки шляхом відновлення резервної копії, якщо вона була зроблена до закриття року.
Примітка: Перед закриттям року наполегливо рекомендується створити резервну копію баз даних Комплексу і провести перевірку даних за допомогою Системного доктора.
Примітка: Закриття періодів із зарплати проводиться окремо і описано у відповідному розділі документації
Після закінчення процедури закриття року змінюється значення дати початку експлуатації системи, тобто Комплекс починає свою роботу з початку року, наступного за закритим. Залишаються заповненими довідники і сформовані в процесі закриття дані початкових залишків. Як вихідні залишки встановлюються залишки на кінець року, що закривається. Валютні залишки перераховуються за курсом на перший день року, що настає за роком, що закривається, і переносяться в документ введення вступних залишків.
Примітка: Після закриття року стають неможливими операції отримання оперативних звітів і зведень з використанням даних закритого року.

За потреби перегляду архівних даних встановлюється окрема серверна частина або підприємство в Комплексі і відновлюється резервна копія, створена до запуску процедури закриття року.

Закриття року в Комплексі здійснюється за допомогою майстра Закриття року, що викликається з системи Сервіс головного меню Комплексу. Майстер допомагає послідовно провести етапи процедури закриття року з можливістю повернення до попередніх етапів. Перехід від попереднього етапу до наступного здійснюється за допомогою кнопок Назад і Далі. Кнопка Скасування перериває роботу майстра і скасовує всі дії по закриттю року.