Програмування в системі

При роботі в Комплексі виникає необхідність програмування. Для використання програм в Комплексі використовується Редактор програм. Редактор програм присутній в програмному способі формування проводок, в калькуляціях документів , в умовах застосування та інших місцях Комплексу.