Конструктор (у web-інтерфейсі)

Модуль Конструктор у web-інтерфейсі Комплексу ISpro дозволяє налаштувати інтерфейс абсолютно всіх модулів Комплексу під себе.

Конструктор ISpro – зручний, ефективний і гнучкий інструмент адаптації до потреб конкретної компанії, конкретного користувача. У Конструкторі доступні можливості: змінювати розміри і розташування елементів будь-яких модулів системи, додавати свої вкладки, реєстри, графіки та інші необхідні компоненти. Склад, розміри, розташування – все це можна легко налаштувати візуально і відразу ж побачити результати своєї творчості.

При відкритті модуля Конструктор відображається реєстр створених шаблонів. На панелі інструментів розташовані кнопки:

 • Створити ( або по пункту меню Реєстр / Створити) – створення нового шаблону.
 • Змінити ( або по пункту меню Реєстр / Змінити) – редагування існуючого шаблону;
 • Видалити ( або по пункту меню Реєстр / Видалити) – видалення шаблону;
 • Копіювати ( або по пункту меню Реєстр / Копіювати) – створення копії шаблону;
 • Вихід ( або по пункту меню Реєстр / Вихід) – вихід з модуля Конструктор.

Також по пункту меню Реєстр доступні команди:

 • Експорт модуля – виконується експорт обраного модуля з реєстру. Файл експортованого модуля має розширення *.isprowebmd;
 • Імпорт модуля – виконується імпорт модулів в Комплекс, для цього необхідно обрати місцерозташування файлу модуля з розширенням *.isprowebmd.

Модуль Конструктор у web-інтерфейсі

По кнопці Створити або по пункту меню Реєстр/Створити – створюється шаблон модуля і у вікні Створення шаблону задається Найменування шаблону і натискається кнопка ОК.

Створення шаблона модуля

При обранні модуля з реєстру шаблонів відкривається Конструктор модулів. Вікно Конструктора модулів містить зверху кнопки:

приховати / відобразити панель інструментів;

зберегти шаблон;

відміна дії;

попередній перегляд шаблону;

налаштування шаблону;

вихід з модуля Конструктор.

По кнопці Налаштування шаблонувиконується налаштування шаблону модуля. На вкладці Основні налаштування вказується:

 • Найменування;
 • Тип форми – обирається значення зі списку Документ або Діалог;
 • Код документу, обов’язкове поле для заповнення;
 • Код бізнес процесу, обов’язкове поле для заповнення;
 • Код екранної форми, обов’язкове поле для заповнення;
 • Зовнішній вид вкладок – обирається значення зі списку Звичайний або Навігація.

Налаштування модуля. Вкладка Основні налаштування

На вкладці Події по кнопці Додати подію з’являється вкладка Отримати значення, при натисненні якої розкривається список:

 • Дія – обирається значення зі списку: Отримати значення, Змінити, Відкрити модальне вікно, Перейти на наступний рівень, Змінити уявлення, Розкрити гілку, Отримати всю гілку до дочірнього елемента, Запустити меню, Створити запис, Оновити запис, Видалити запис, Опис колонок деревовидної структури, Відкрити на редагування, Відкрити на створення, Відкрити список.
 • ID – обирається значення зі списку: _F2, _F4, _F5, _Enter, _Ins, gets-values, openList, openInsert, openEdit;
 • URL адреса;
 • Метод HTTP запиту;
 • Параметри запиту (Назва-Значення);
 • Параметри запиту (Назва-Тип даних);
 • Модель прив’язки;
 • Поля, що повертаються;
 • Умова виконання події;
 • Тег процеса;
 • параметр Виконувати подію при старті модуля.

Налаштування модуля. Вкладка Події

Зліва міститься панель інструментів для створення графічного інтерфейсу, на якій знаходяться елементи інтерфейсу за розділами: Назва шаблону, Докменеджер, Контроли, Реєстри, Графіки, Вкладення, Інше (табл. 1).

Справа – область для розміщення елементів графічного інтерфейсу модуля. Для розміщення елементів графічного інтерфейсу спершу необхідно створити вкладку натиснувши кнопку Додати вкладку ( ). При створенні вкладки задаються реквізити вкладки:

 • ID вкладки;
 • Найменування вкладки;
 • ID меню вкладки.

Для розміщення елементів графічного інтерфейсу необхідно обрати елемент з панелі інструментів і методом перетягування перетягнути в праву область, – область вкладки.

Усі розміщені елементи на вкладці поміщаються у контейнер.

Для згортання / розгортання розділів панелі інструментів можна скористатися кнопками:– згорнути та – розгорнути.

Таблиця 1 – Панель інструментів Конструктора модулів

Графічний елемент інтерфейсу Зовнішній вигляд
Розділ Докменеджер

Спліт панель

Розділ Контроли

Випадаючий список

Поле введення

Час

Дата

Період по роках

Дата та час

Прапорець

Радіальні кнопки

Текстове поле

Розділ Реєстри

Реєстр

Каскадний реєстр

Ієрархічний реєстр

Розділ Графіки

Графік

Розділ Вкладення

Вкладення

Розділ Інше

Картка

Налаштування контейнера графічних елементів

Розміщений на вкладці графічний елемент поміщається у Контейнер, який візуально групує всі елементи. При наведенні курсора мишки на Контейнер, у його верхньому правому куті відображаються кнопки:Налаштувати контейнер, Перемістити контейнер, Видалити контейнер.

Налаштування контейнера графічних елементів

Налаштування графічних елементів інтерфейсу

Розміщений у робочій області вкладки графічний елемент можна: налаштувати – , переміщувати – або видаляти – за допомогою кнопок, що з’являються у лівому верхньому куті при наведенні на елемент.

Налаштування графічних елементів

Кожен графічний елемент інтерфейсу має свої параметри для налаштування. Налаштування елементу можна виконати при його розміщенні в робочій області та після його розміщення натиснувши на кнопку .

Вікно налаштування містить кнопки у правому верхньому куті, що дозволяють:

збільшити вікно налаштування;

перемістити вікно налаштування;

закрити вікно налаштувань.

По кнопці ОК зберігаються встановлені налаштування для елементу графічного інтерфейсу.

По кнопці Відміна скасовуються встановлені налаштування і закривається вікно налаштування.

Вікно Налаштування графічних елементів

Налаштування елемента Спліт панель

Налаштування Спліт панелі здійснюється по кнопці . Для Спліт панелі доступні налаштування Зовнішнього вигляду:

 • Ширина (рх, %, vh);
 • Висота (рх, %, vh).

Налаштування Спліт панелі

Налаштування елемента Випадаючий список

Налаштування Випадаючого списку здійснюється по кнопці . Для Випадаючого списку доступні налаштування, розміщені на вкладках: Основні налаштування, Події, Розширені налаштування.

На вкладці Основні налаштування містяться поля:

 • ID;
 • Найменування;
 • Значення за замовчуванню;
 • Умова активності поля;
 • Умова приховування поля;
 • Умова тільки для читання поля;
 • Умова обов’язковості поля;
 • Тип значення – обирається зі списку: Текст, Ціле число, Дробове число, Дата, Час, Електронна пошта, Гіперпосилання.
 • Унікальний ключ;
 • Шаблон відображення записів у списку: Код: Назва або Назва.
 • Умова відображення кнопки редагування;
 • Умова відображення футера.

На вкладці Події створюються події для елементу по кнопці Додати подію.

На вкладці Розширені налаштування містяться розділи: Залежності, Зв’язки з батьківським полем, Зовнішній вигляд.

Створення залежності виконується по кнопці Додати залежність , де заповнюються поля:

 • Подія;
 • Код;
 • Умова виконання залежності.

У розділі Зв’язки з батьківським полем відображаються зв’язки з батьківським полем.

У розділі Зовнішній вигляд вказується: Ширина (рх, %, vh), Висота (рх, %, vh).

Налаштування елемента Поле введення

Налаштування Поле введення здійснюється по кнопці . Для Поля введення доступні налаштування, розміщені на вкладках: Основні налаштування, Події, Розширені налаштування.

На вкладці Основні налаштування містяться поля:

 • ID;
 • Найменування;
 • Значення за замовчуванню;
 • Умова активності поля;
 • Умова приховування поля;
 • Умова тільки для читання поля;
 • Умова обов’язковості поля;
 • Тип значення – обирається зі списку: Текст, Ціле число, Дробове число, Дата, Час, Електронна пошта, Гіперпосилання.
 • Маска.

На вкладці Події створюються події для елементу по кнопці Додати подію.

На вкладці Розширені налаштування містяться розділи: Залежності, Зв’язки з батьківським полем, Зовнішній вигляд.

Створення залежності виконується по кнопці Додати залежність , де заповнюються поля:

 • Подія;
 • Код;
 • Умова виконання залежності.

У розділі Зв’язки з батьківським полем відображаються зв’язки з батьківським полем.

У розділі Зовнішній вигляд вказується: Ширина (рх, %, vh), Висота (рх, %, vh).

Налаштування елементів: Час, Дата, Період по роках, Дата та час, Прапорець, Текстове поле

Налаштування елементів Час, Дата, Період по роках, Дата та час, Прапорець, Текстове поле здійснюється по кнопці . Доступні налаштування, розміщені на вкладках: Основні налаштування, Події, Розширені налаштування.

На вкладці Основні налаштування містяться поля:

 • ID;
 • Найменування;
 • Значення за замовчуванню;
 • Умова активності поля;
 • Умова приховування поля;
 • Умова тільки для читання поля;
 • Умова обов’язковості поля;
 • Тип значення – обирається зі списку: Текст, Ціле число, Дробове число, Дата, Час, Електронна пошта, Гіперпосилання.

На вкладці Події створюються події для елементу по кнопці Додати подію.

На вкладці Розширені налаштування містяться розділи: Залежності, Зв’язки з батьківським полем, Зовнішній вигляд.

Створення залежності виконується по кнопці Додати залежність , де заповнюються поля: Подія, Код, Умова виконання залежності.

У розділі Зв’язки з батьківським полем відображаються зв’язки з батьківським полем.

У розділі Зовнішній вигляд вказується: Ширина (рх, %, vh), Висота (рх, %, vh).

Налаштування елемента Радіальні кнопки

Налаштування Радіальні кнопки здійснюється по кнопці . Для Радіальних кнопок доступні налаштування, розміщені на вкладках: Основні налаштування, Події, Розширені налаштування.

На вкладці Основні налаштування містяться поля:

 • ID;
 • Найменування;
 • Значення за замовчуванню;
 • Умова активності поля;
 • Умова приховування поля;
 • Умова тільки для читання поля;
 • Умова обов’язковості поля;
 • Тип значення – обирається зі списку: Текст, Ціле число, Дробове число, Дата, Час, Електронна пошта, Гіперпосилання;
 • Орієнтація кнопок: Вертикальна, Горизонтальна.

На вкладці Події створюються події для елементу по кнопці Додати подію.

На вкладці Розширені налаштування містяться розділи: Залежності, Зв’язки з батьківським полем, Зовнішній вигляд.

Створення залежності виконується по кнопці Додати залежність , де заповнюються поля:

 • Подія;
 • Код;
 • Умова виконання залежності.

У розділі Зв’язки з батьківським полем відображаються зв’язки з батьківським полем.

У розділі Зовнішній вигляд вказується: Ширина (рх, %, vh), Висота (рх, %, vh).

Налаштування елемента Ієрархічний реєстр

Налаштування Реєстру, Ієрархічного реєстру здійснюється по кнопці . Доступні налаштування, розміщені на вкладках: Основні налаштування, Події, Параметри, Розширені налаштування.

На вкладці Основні налаштування містяться поля:

 • ID;
 • Найменування;
 • ID модуль;
 • Register ID;
 • Query ID;
 • Унікальний ID запису – обирається значення зі списку;
 • Значення за замовчуванню;
 • Серверна відмітка.

На вкладці Події створюються події для елементу по кнопці Додати подію.

На вкладці Параметри відображаються поля: ID, Тип, Значення.

На вкладці Розширені налаштування містяться розділи: Теги, Зовнішній вигляд.

Створення тегу виконується по кнопці Додати тег , де заповнюються поля: ID, Умова додавання.

У розділі Зовнішній вигляд вказується: Ширина (рх, %, vh), Висота (рх, %, vh).

Налаштування елемента Каскадний реєстр

Налаштування Реєстру здійснюється по кнопці . Для Реєстру доступні налаштування, розміщені на вкладках: Основні налаштування, Події, Параметри, Розширені налаштування.

На вкладці Основні налаштування містяться поля:

 • ID;
 • Найменування;
 • ID модуль;
 • Register ID;
 • Query ID;
 • Унікальний ID запису – обирається значення зі списку;
 • Значення за замовчуванню;
 • Серверна відмітка.

На вкладці Події створюються події для елементу по кнопці Додати подію.

На вкладці Параметри відображаються поля: ID, Тип, Значення.

На вкладці Розширені налаштування міститься розділ: Зовнішній вигляд. У даному розділі вказується: Ширина (рх, %, vh), Висота (рх, %, vh).

Налаштування елемента Графік

Налаштування Графіку здійснюється по кнопці . Для Графіку доступні налаштування, розміщені на вкладках: Основні налаштування та Розширені налаштування.

На вкладці Основні налаштування містяться поля:

 • ID;
 • Найменування;
 • Тип графіка – обирається значення зі списку:Лінійний графік, Діаграма з областями, Стовпчаста діаграма, Точкова діаграма, Сплайн-діаграма, Сплайн-діаграма з областями, Ступінчаста діаграма з областями;
 • Джерело даних для графіка: Реєстр або Події;
 • Налаштувати реєстр – відкривається вікно налаштувань для реєстру;
 • Ключ запису за віссю Х – обирається значення зі списку;
 • Ключ запису за віссю Y – обирається значення зі списку;
 • Заголовок вісі;

На вкладці Розширені налаштування містяться розділи: Зовнішній вигляд. У даному розділі вказується: Ширина (рх, %, vh), Висота (рх, %, vh).

Налаштування елементу Вкладення

Налаштування Вкладення здійснюється по кнопці . Для Вкладення доступні налаштування, розміщені на вкладках: Основні налаштування, Події та Розширені налаштування.

На вкладці Основні налаштування містяться поля:

 • ID;
 • Найменування;

На вкладці Події створюються події для елементу по кнопці Додати подію.

На вкладці Розширені налаштування містяться розділи: Зовнішній вигляд. У даному розділі вказується: Ширина (рх, %, vh), Висота (рх, %, vh).

Налаштування елементу Картка

Налаштування Картка здійснюється по кнопці . Для Картки доступні налаштування, розміщені на вкладках: Основні налаштування, Події та Розширені налаштування.

На вкладці Основні налаштування містяться поля:

 • ID;
 • Найменування;
 • параметр Відображати інформацію;
 • параметр Відображати фото.

На вкладці Події створюються події для елементу по кнопці Додати подію.

На вкладці Розширені налаштування містяться розділи: Зовнішній вигляд. У даному розділі вказується: Ширина (рх, %, vh), Висота (рх, %, vh).

Картка містить всередині елементи фото та поля. По кнопці Додати поле додаються необхідні поля до картки.

Налаштування фото здійснюється по кнопці , де обирається Формат фото: Квадратна, Кругла, Користувацька. При виборі формату Користувацька вказується Ширина та Висота області для фото.

Налаштування поля здійснюється по кнопці , де обирається Колір тексту (default, ispro, blue) та Розмір тексту (маленький, звичайний, великий). При виборі відповідних параметрів змінюється Приклад тексту.

Деякі поля можна по кнопці Сховати / Показати (). Кнопкою видаляється поле з контейнера.