Створення картотеки акумуляторів

Для ведення обліку акумуляторів виникає необхідність створення картотеки акумуляторів. Створення Картки обліку акумуляторів проводиться у системі Облік автотранспорту у модулі Облік акумуляторів.

У картці обліку акумуляторів відображаються статус, переміщення, термін експлуатації, що залишився.

Налаштування

Перед формуванням картки акумулятора необхідно здійснити наступні налаштування:

 • У підсистемі Логістика /Облік запасів у модулі Налаштування провести налаштування на закладках Довідники / Місце зберігання , МВО (матеріально відповідальна особа) та Об’єкти .
 • У системі Загальні довідники / Номенклатура й ціни в модулі Довідник номенклатур сформувати номенклатури акумуляторів.

Також перед початком створення картотеки акумуляторів необхідно провести заповнення картотеки автотранспорту, водіїв (див. інші нотатки) та інших довідників системи.

Далі у системі Облік автотранспорту в модулі Налаштування на закладці Довідники / Акумулятори провести створення акумуляторів .

По пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Insert створити види акумуляторів.

Для кожного виду заповнити реквізити:

 • У полі Код – вручну зазначити номер
 • У полі Найменування заповнити найменування акумулятора
 • У полі Термін служби внести нормативний термін використання
 • У полі Номінальна ємність зазначити ємність акумулятора
 • У полі Виробник по клавіші F3 обрати контрагента- виробника та натиснути кнопку ОК.

Створення картки акумулятора

У реєстрі модуля Картотека акумуляторів встановити курсор у табличну частину і по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Insert створити Картку акумулятора.

Увага: Всі поля жовтого кольору обов’язкові для заповнення.

У Картці акумулятора необхідно заповнити реквізити:

 • У полі Картка № заповнюється вручну, якщо не налаштовано автоматична нумерація
 • Дата виставляється вибором з календаря необхідної дати. По замовчанню зазначається поточна дата , її можна змінити.

 • У полі Інвентарний № проставляємо інвентарний №
 • У полі Серійний № проставляємо серійний №
 • У полі Тип обрати акумулятор з довідника

Далі зазначаємо дані по руху акумулятора.

По пункту меню Документ / Створити або по клавіші Insert створити запис руху з відповідним статусом (в експлуатації, в ремонті, не використовується, списаний).

У полі Дата – дата виставляється автоматично або можна вибрати з календаря.

У полі Держ.номер по клавіші F3 обрати автомобіль з Довідника автотранспорту .

Поки акумулятор не зазначено на конкретний автомобіль статус - Не використовується .

У полі Статус по клавіші F3 обрати необхідний: В експлуатації, В ремонті, Не використовується, Списаний .

У полі МВО по клавіші F3 обрати необхідного працівника.

Після заповнення усіх реквізитів натискаємо кнопку ОК.

Поле Термін служби Розрахунковий заповнюються вручну або за допомогою засобів програми калькуляції.

Поле Термін служби Вхідний вводиться вручну (якщо акумулятор вже був у використанні).

Поле Пробіг – Номінальний, Розрахунковий заповнюються вручну (може бути налагоджене автоматичне заповнення).

Для збереження даних натиснути піктограму Зберегти. Натиснути Так на підтвердження дій.

Картка занесене в реєстр карток акумуляторів.

Якщо термін експлуатації перевищує номінальний ресурс роботи акумулятора, то запис в картотеці виводиться червоним кольором.

Якщо останній запис картки має статус В ремонті або Не використовується, то в реєстрі її колір стає сірим, якщо Списано - чорним.