Налаштування підприємств і доступ до даних

Засоби розмежування доступу до даних Комплексу дозволяють в рамках однієї серверної частини вести паралельний облік по декількох підприємствах (різних базах) та централізований облік (декілька підприємств в єдиній базі).

При цьому ресурси Комплексу можуть використовуватися різними підприємствами як спільно, так і монопольно кожним підприємством окремо при паралельному обліку. Загальне використання довідників здійснюється при необхідності ведення первинного обліку в різних організаціях з використанням однакових нормативно–довідкових даних.

Для налаштування/ створення підприємства в Головному меню обирається система Адміністратор модуль Підприємства і доступ до даних.

Вікно настройки містить вкладки:

 • Вкладка Підприємства містить список підприємств і загальну інформацію, статистику роботи по підприємству, на якому встановлений курсор;
 • Вкладка Доступ до даних служить для налаштування Комплексу розмежування доступу до ресурсів Комплексу;

Вкладка Підприємство

На вкладці Підприємство вказується загальна інформація про підприємство:

 • Код, Найменування і Опис підприємства;
 • Власник підприємства – вказується співробітник, що створив дану базу підприємства;
 • Статистика роботи з підприємством – в даному розділі наведені статистичні дані по роботі з підприємством:
  • Останній вхід;
  • Максимальна кількість станцій в системі (одночасно працюючих з підприємством);
  • Входів в підприємство.
 • Дані ODBC– в групі відображається інформація про:
  • СКБД;
  • Ім’я сервера;
  • Ім’я БД підприємства.

Параметр Повідомляти про необхідність створення резервної копії дозволяє встановити нагадування при вході в підприємство (базу даних) про те, що необхідно створити резервну копію, так як на протязі 7 днів вона не створювалася.

Параметр Типова конфігурація доступний тільки для тих, хто використовує Комплекс Типова конфігурація (бюджет, комерційна).

При включенні параметра Централізований облік підприємство переводиться в режим роботи корпоративного обліку. В даному режимі користувач може вести облік даних в розрізі структурних одиниць. Даний параметр після встановлення не може бути знятий. Єдиними для всього Комплексу є загальні довідники, типові операції і довідники систем. Деякі довідники систем налаштовуються на використання в розрізі структурних одиниць або для всього корпоративного підприємства. Всі документи формуються в розрізі структурних одиниць. В реєстрах документів перемикання структурних одиниць здійснюється за пунктом меню Сервіс / Вибір підприємства (комбінація клавіш Shift + Alt + X). Кожен користувач бачить тільки ту структурну одиницю, доступ до якої йому налаштований. Для перегляду даних всіх/обраних підпорядкованих структурних одиниць у вікні вибору структурних одиниць використовується параметр Консолідація. Звіти в даному режимі будуть формуватися за даними обраних структурних одиниць.

При відсутності в ліцензії на використання Комплексу позначення щодо централізованого обліку параметр Централізований облік недоступний для встановлення.

Вкладка Доступ до даних підприємства

Вкладка Доступ до даних дозволяє надавати доступ до довідників Комплексу і режим доступу робочих станцій до довідників мережевої версії Комплексу.

Для зміни доступу до ресурсу відкривається перша сторінка вкладки Доступ до даних. За допомогою клавіш керування курсором горизонтальний курсор встановлюється на обрану базу даних, а вертикальний – на підприємство (внизу вказується назва поточного підприємства, ще нижче – розшифровка статусу ресурсу).

Зміна доступу проводиться натисненням клавіші Пробіл. Статус М означає монопольне використання даного ресурсу поточними підприємством, С – використання його спільно всіма підприємствами, у яких встановлено ця ознака.

Увага:
Вид доступу до ресурсів необхідно визначити в момент створення нового підприємства. Надалі Комплекс не передбачає переведення монопольних ресурсів в загальне використання. Навпаки, переведення ресурсу із загального використання в монопольне використання для даного підприємства можливе завжди.

Щоб змінити режим доступу до ресурсу, на 2 сторінці вкладки Доступ до даних за допомогою клавіш управління курсором горизонтальний курсор встановлюється на обрану базу даних, а вертикальний - на підприємство (внизу вказується назва поточного підприємства).

Зміна режиму доступу проводиться по клавіші Пробіл або пункту меню Правка / Змінити статус. Статус В означає режим первинного введення даних в довідник. У цьому режимі всі робочі станції при зверненні до даного довідника працюють з базою даних довідника, яка знаходиться на сервері, і "бачать" всі зміни, виконані в цей час з інших робочих станцій.

Статус П – режим промислової експлуатації довідника. В цьому режимі довідник копіюється на кожну робочу станцію при вході в Комплекс. Для того щоб дізнатися про останні зміни, зроблені з інших робочих станцій, потрібно перезавантажити Комплекс. Даний режим рекомендується застосовувати до довідників, які при промисловій експлуатації мало змінюються, для прискорення доступу до них і зменшення навантаження на мережу.

Переключення режиму первинного введення даних в режим промислової експлуатації довідника рекомендується робити після завершення формування основних даних в довіднику.