Опис компонентів Комплексу

Комплекс побудований за технологією клієнт-сервер. В Комплексі можна виділити 4 основних компоненти:

  • сервер системи керування базами даних (СКБД);
  • сервер Комплексу ISpro (Серверна частина);
  • сервер аплікацій;
  • робоча станція/web-клієнт.

Сервер СКБД служить для зберігання даних предметної області знань, обумовлених цільовим призначенням Комплексу.

Сервер Комплексу служить для зберігання основних програмних компонентів. Зокрема, програм і процедур, описів баз даних, опис екранних форм інтерфейсу, програмних засобів криптографічного захисту. Крім того, там же зберігаються резервні копії демонстраційних баз, програми для встановлення сервера аплікацій і робочих станцій.

Сервер аплікацій ISpro призначений для синхронізації роботи станцій та блокування ресурсів, а також для підключення до СКБД і управлінням ліцензійним захистом Комплексу. Для керування сервером аплікацій ISpro використовується менеджер сервера аплікацій, що має веб-інтерфейс та здійснює управління сервером, з’єднанням з базою даних, управління користувачами Комплексу та ліцензіями на використання Комплексу.

Робоча станція/Web-клієнт забезпечує безпосередню взаємодію користувача з Комплексом. Цей компонент відповідає за налаштування робочого середовища користувача Комплексу на конкретному програмно-апаратному пристрої.

Всі компоненти є умовно незалежними, тобто можуть розташовуватися як на одній, так і на різних апаратно-програмних платформах, об'єднаних між собою електронною інформаційною мережею.

Для встановлення і подальшої роботи компонентів Комплексу необхідна наявність пакету NET Core SDK.

Для встановлення і подальшої роботи компонентів Комплексу слід враховувати деякі особливості доступу до каталогів операційної системи. Ці особливості з'явилися в останніх версіях операційної системи в зв'язку з підвищенням вимог до безпеки інформаційних систем. Зокрема не рекомендується розташовувати компоненти Комплексу на логічних дисках, на яких розміщені файли операційної системи (каталог Windows).

Для доступу до баз даних компонентів Комплексу використовується механізм Open Database Connectivity (ODBC). Налаштування відповідних драйверів для роботи Комплексу відбувається «прозоро» для користувача в процесі встановлення серверної частини ISpro і не вимагає додаткових налаштувань.

Зауваження: Для роботи з СКБД «Oracle Database» необхідна наявність встановленого Oracle - клієнта.