Використання віртуальних серверів

В даний час широкого поширення набуло використання віртуальних комп'ютерів. ISpro підтримує роботу в віртуальному середовищі. Застосування віртуальних комп'ютерів для ISpro має певні переваги:

  • Незалежність від апаратної платформи. Програмне забезпечення без проблем може бути перенесено з однієї на іншу апаратну платформу, на інший сервер. Таким чином, найкращим способом використовуються наявні обчислювальні ресурси;
  • Легке резервування. Щоб зберегти налаштовану віртуальну машину можливо зробити повну копію комп'ютера і зберегти копію як файл на будь-якому ресурсі. У разі збою (апаратного або програмного) потрібно набагато менше часу для відновлення;
  • Легке нарощування потужності. При нестачі обчислювальних потужностей для віртуального комп'ютера ресурси хост-машини можуть бути легко додані для заданого віртуального комп'ютера;
  • Незалежність від інших програмних продуктів. Для кожного програмного продукту можна легко організувати власне середовище виконання.
  • Немає необхідності в ув'язці вимог різних продуктів, які працюють на одних потужностях.

Застосування віртуалізації в ISpro може бути здійснено на всіх рівнях: сервер баз даних, сервер Комплексу і сервер аплікацій, робочі станції.

Але, при використанні віртуальних машин слід приділити особливу увагу розподілу ресурсів хосту. Так, при віртуалізації виникає спокуса призначити віртуальним машинам пам'яті більше, ніж є в наявності, розділити процесорну потужність між великим числом споживачів і т.д. ПЗ віртуалізації може допускати призначення зазначених ресурсів, проте на ділі їх більше не стає. Подібна практика призводить, найчастіше, до уповільнення роботи Комплексу. Дане явище називається Overcommitment - стратегія виділення ресурсів, коли дозволяється додаткам займати більше ресурсів, ніж є в Комплексі.

При використанні великої кількості віртуальних машин (ВМ) на одному фізичному сервері необхідно ретельно планувати розподіл всіх ресурсів для запобігання Overcommitment.

Для оптимізації продуктивності віртуального середовища під керуванням Microsoft Hyper-V рекомендується використовувати методики і лічильники продуктивності, наведені в статті http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc768535%28v=bts.10%29.aspx .