Вимоги до серверу баз даних

Цей компонент Комплексу багато в чому визначає її швидкодію в процесі використання. Тому його вибору та налагодженню приділяється особлива увага.

З позицій оцінки апаратної частини, як правило, сервер, на якому розташовується СКБД, є найпотужнішим компонентом Комплексу. В якості СКБД використовуються MS SQL Server, Oracle Database . Вимоги до апаратної частини, багато в чому, визначаються системними вимогами до встановлення і експлуатації таких СКБД.

Комплекс ISpro використовує в якості СКБД такі продукти:

  • MS SQL Server 2014 з пакетом оновлення SP3;
  • MS SQL Server 2016 з пакетом оновлення SP2;
  • MS SQL Server 2017;
  • MS SQL Server 2019;
  • Oracle 11.2.0.4.0 (тільки ІС-про 7.11) (у зв'язку з проблемами в драйверах ODBC клієнт має бути встановлений версії 10.2.0.1);
  • Oracle 12c (12.2.0.1).

Кодування:

  • SQL_Ukrainian_CP1251_CI_AS (MS SQL Server);
  • Cyrillic CL8MSWIN1251 (Oracle);

Encoding: WIN1251,

Collation: Ukrainian_Ukraine.1251.

Вимоги до операційної системи, в якій передбачається функціонування СКБД, визначаються розробниками відповідної СКБД.

Рекомендується регулярно встановлювати оновлення зазначених продуктів у міру їх виходу.

Окремої уваги потребує визначення зарезервованого обсягу ОЗУ для функціонування СКБД. За замовчуванням не обмежується максимальний обсяг виділеної пам'яті для роботи SQL Server. Це, найчастіше, приводить до того, що інші процеси, що виконуються всередині операційної системи, відчувають дефіцит оперативної пам'яті. В результаті продуктивність системи в цілому падає. Для початкового налаштування значення Максимальний розмір пам'ятісервера можна користуватися експертними рекомендаціями, які публікуються в мережі. Наприклад, з даного джерела: https://www.brentozar.com/blitz/max-memory/

Таблиця – Максимальний обсяг пам’яті сервера

Об’єм ОЗУ, GB Об’єм ОЗУ, MB Значення, що рекомендується, MB
16 16384 12288
32 32768 29491
64 65536 58982
128 131072 117964
256 262144 235929
512 524288 471859
1024 1048576 943718
2048 2097152 1887436
4096 4194304 3774873

Але будь-які рекомендації, в тому числі ці, є приблизними. Тому необхідно регулярно уточнювати значення цього параметра на основі реальних даних завантаження сервера.