Створення журналу при закупках

Створення журналів проводиться в системі Логістика / Облік закупок у модулі Налаштування.

На закладці Довідники обрати вкладку Журнали.

Перемістити курсор в праву частину, обрати тип документу та по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Insert створити журнал.

У вікні Журнал документів заповнити відповідні поля. У полі Код- вказати відповідне значення (у довільній формі). У полі Найменування-зазначити найменування у довільній формі . Найменування бажано зазначати так, щоби було зрозуміло, що містить журнал. У полі Аналітика - обрати потрібну за необхідності. У разі потреби, поставити відмітки щодо не використання калькуляції. Натиснути кнопку ОК.

Сформовано новий журнал, який сприятиме більш розгалуженішому веденню облікових процесів, буде відображений у переліку журналів.

Створення журналів у системах Облік збуту та Облік запасів проводиться аналогічно.