Налаштування обліку зворотної тари

Облік відпуску товарів і продукції в зворотній тарі здійснюється в модулі Зворотна тара у покупців у системі Логістика / Облік запасів / Запаси в дорозі.

Перед початком роботи, необхідно провести налаштування в системі Загальні довідники / Номенклатура й ціни в модулі Довідник номенклатури. Розглянемо тільки особливості налаштування, що стосуються зворотної тари.

Встановити курсор у лівій частині вікна Довідника номенклатур та по пункту меню Реєстр / Створити або клавішею Insert створити групу/підгрупу Тара і тарні матеріали (Створити групу поточного рівня або Створити групу підлеглого рівня). При створенні картки номенклатури необхідно врахувати, що при формуванні номенклатури тари використовуються тільки номенклатурні позиції, віднесені до категорії Тара і тарні матеріали. Тобто, якщо картка номенклатури створюється в іншій групі (не Тара і тарні матеріали), необхідно в полі Категорія обрати Тара і тарні матеріали.

У полі Код вікна Група встановити довільний код, у полі Найменування зазначити найменування певної групи - Тараі тарні матеріали.

У полі Категорія по клавіші F3 обрати Тара і тарні матеріали.

У полі Одиниця обліку по клавіші F3 обрати необхідну одиницю обліку та натиснути кнопку ОК. Групу сформовано.

Перейти в праву частину вікна Довідника номенклатур та по пункту меню Реєстр / Створити або клавішею Insert створити номенклатурну картку обравши пункт Матеріальні запаси.

У полі Артикул вікна Картка номенклатури вказати артикул, у полі Найменування найменування тари, поле Група заповнюється автоматично. Детальне заповнення картки номенклатури див. нотатки Створення нової номенклатурної позиції.

Зазначити вид тари: Заставна. Вартісна оцінка запасів заставної тари проводиться тільки за собівартістю кожної одиниці. Для обліку заставної тари необхідно в картці номенклатури запасів на закладці Інше у полі Вид тари по клавіші F3 обрати Заставна. Натиснути на піктограму для збереження.

Картка номенклатури внесена до Довідника номенклатури.

Для карток номенклатури зворотної тари, що находиться під товаром необхідно передбачати місткість тари, у полі Тара натиснути клавішу Enter. Зазначити місткість тари при необхідності.

Для оприбуткування і передачі для реалізації готової продукції або товару в зворотній тарі необхідно в Картці номенклатури по цій позиції готової продукції у Довіднику номенклатури по кнопці Тара додати зворотну тару. Натиснути клавішу Enter.

Встановити курсор у табличному полі вікна Налаштування властивості тари та по клавіші Insert обрати необхідну номенклатуру зворотної тари. Натиснути клавішу Enter.

Для збереження тари натиснути кнопку ОК у вікні Налаштування властивості тари.

Необхідно зворотну тару прив’язати до готової продукції та обрати документи відповідно до яких буде відображатись готова продукція разом зі зворотною тарою, як одне ціле при русі на складах і реалізації в системі Логістика/Облік збуту. По кнопці Прив’язка в картці номенклатури у вікні Використання одиниць виміру за замовчуванням на необхідному документі натиснути клавішу Enter. У полі Одиниця тари по клавіші F3 обрати необхідну тару та натиснути кнопку ОК.

Після обрання та прив’язки документів на тиснути ОК. Провести збереження у картці номенклатури готової продукції.

Крім того необхідно провести певні налаштування в модулі Налаштування системи Логістика/Облік запасів на закладці Довідники -Місця зберігання та Об’єкти обліку (див. нотатки: Налаштування матеріально-відповідальної особи, місяця зберігання та об’єкту обліку).

Для налаштування обліку тари у покупців необхідно створення об'єкта обліку типу Заставна тара.

Для обліку тари створити на закладці Довідники /Місця зберігання склад Тара, та прив’язати до об’єкту обліку.