Створення об’єкту обліку для обліку запасів

Для цілей бухгалтерського обліку та оцінки вибуття запасів в системі Логістика створюються об’єкти обліку, які характеризуються наступними параметрами:

  • Матеріально- відповідальною особою- особа, яка відповідальна за збереження та правильний аналітичний облік запасів;
  • Місцем зберігання- склад, на якому зберігаються запаси;
  • Балансовим рахунком- рахунок з плану рахунків, на якому обліковуються запаси;
  • Оцінкою вибуття запасів - списання, відпуск запасів у виробництво, з виробництва, продаж та інше вибуття здійснюється за одним із запропонованих в системі методів оцінки.

Створення Об’єкту обліку проводиться в системі Логістика / Облік запасів в модулі Налаштування :

Увага: Перед створенням Об’єкту обліку попередньо необхідно створити Матеріально-відповідальну особу та Місце зберігання у модулі Налаштування на закладці Довідники.

Для створення об’єкту обліку необхідно виконати наступні дії. Зайти на закладку Об’єкти обліку. Встановити курсор в лівій частині таблиці.

Перейти по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Insert із запропонованого списку вибрати необхідний тип об’єкта обліку.

Курсор автоматично встановиться в праву частину вікна, в якому вносимо наступні параметри:

В полі Найменування - вказати довільне найменування об’єкта.

В полі Метод оцінки- вибирається відповідно до облікової політики підприємства метод оцінки вибуття запасів.

За допомогою кнопки Історія здійснюються зміни методу оцінки об'єкта обліку, зі збереженням історії всіх змінених параметрів по датам.

Якщо параметр Облік в розрізі місць зберігання встановлено, то виконується облік по місцях зберігання.

Параметр В розрізі структурної одиниці дає можливість створювати об’єкти обліку в розрізі структурних одиниць. Використовується тільки для централізованого обліку.

Параметр Перерахунок суми ПрОрд від ціни ордера дозволяє розраховувати суму в прибутковому ордері як добуток кількості на округлену ціну, не залежно від суми за накладною. При цьому виникатиме похибка між сумою ПрНак і ПрОрд, яка повинна враховуватися користувачем самостійно в проводках. Параметр Перерахунок суми ПрОрд від ціни ордеру використовується для методу обліку за собівартістю кожної одиниці.

У полі При внутрішньому переміщення з іншого об’єкту обліку ціну прибуткового документа встановлюється значення:

  • Прирівняти ціні видаткового – дозволяє при зміні ціни у видатковому ордері після проведення розрахунку собівартості змінювати ціну прибуткового ордера в відношенні з ціною видаткового;
  • Не змінювати – дозволяє при зміні ціни в видатковому ордері зберігати ціну в прибутковому ордері незмінною.

Реалізація- рахунок з плану рахунків, на якому відображається вартісна оцінка реалізації запасів, що відносяться до даного об'єкту обліку.

Облік витрат – рахунок з плану рахунків, на якому відображається вартісна оцінка витрат.

Для прив’язки складів до об’єктів обліку курсор встановлюється на рядок таблиці в правій нижній частині екрану.

По пункту меню Реєстр / Створити або клавіші Insert відкриється вікно вибору місць зберігання. У вікні Вибір місця зберігання запасів обирати необхідний склад. Натиснути клавішу Ок.

Далі з'являється вікно Налаштування рахунків обліку, де в полі Рахунок балансовий вибирається рахунок із довідника План рахунків, на якому враховується вартісна оцінка запасів, які відносяться до даного об’єкту обліку.

За необхідності вибрати рахунок в полі Рахунок позабалансовий.

Натиснути кнопку ОК у вікні Налаштування рахунків обліку і далі у вікні Вибір місця зберігання запасів. Код, назва складу та балансовий рахунок обліку будуть відображені в нижній частині таблиці. В наступному вікні, що з'явиться, натиснути на кнопку Так для збереження даних. Створений об'єкт обліку з'явиться у вікні ліворчу.