Налаштування роботи зі складом "Паливо в баках"

Для ведення обліку пального, виданого по відомостям водіям, за кожним автомобілем та водієм проводиться налаштування. Склад «Паливо в баках» використовується для формування Прибуткових ордерів і Акту передачі палива відповідно до Відомості видачі палива (внутрішнього переміщення) та для формування Видаткового ордеру на основі Відомості витрати палива.

Перед проведенням роботи зі Складом «Паливо в баках» необхідно здійснити наступні налаштування:

У системі Логістика /Облік запасів у модулі Налаштування провести налаштування.

Від обраного методу обліку пального за кожним автомобілем або кожним водієм буде залежати проведення налаштування за місцем зберігання (по автомобілю чи по водію) Розглянуто обидва методи. Налаштування проводиться в наступній послідовності:

На закладці Довідники / Місце зберігання необхідно створити Місце зберігання «Паливо в баках». Встановити курсор у табличну частину вікна та по пункту меню Реєстр / Створити або по клавішіInsert створити місце зберігання.

Провести заповнення реквізитів вікна Властивості місця зберігання запасів:

Код - заповнюється довільно, вручну

Найменування - зазначити довільну назву

Тип – склад

Мат.відпов.ос – по клавіші F3 обрати з Довідника матеріально-відповідальних осіб необхідного працівника (водія) та натиснути кнопку ОК. Перед цим необхідно на закладці Довідники / Мат.відп.ос створити відповідних МВО або створити МВО під час створення складу по клавіші Ins.

Поля Підрозділ та Аналіт.картотека – заповнюються при необхідності по клавіші F3 .

Встановити відмітку в параметрі Працювати з контролем залишків.

Рекомендуємо також встановити один з параметрів Контроль залишків по періодах собівартості або Контроль залишків на дату формування документу.

Натиснути кнопку ОК.

На закладці Об’єкти обліку створити Об’єкти обліку щодо обліку палива (якщо такий об’єкт ще не створено) і підв’язати до них Склад Паливо в баках.

Наприклад:

  1. Встановити курсор у лівому полі закладки Об’єкти обліку і по пункту меню Реєстр / Створити або по клавішіInsertзі списку необхідно обрати тип Товари на складі.
  2. Ввести найменування – Паливо в баках
  3. Обрати Метод оцінки – по клавіші F3 із переліку обрати необхідний метод оцінки (відповідно до облікової політики).
  4. Зазначити рахунок для Обліку витрат по клавіші F3 з Плану рахунків.
  5. Встановити курсор в табличну частину вікна по пункту меню Реєстр / Створити або по клавішіInsertобратистворене місце зберігання Паливо в баках .
  6. Після обрання місця зберігання натиснути кнопку ОК.
  7. Зазначити балансовий рахунок та натиснути кнопку ОК
  8. Необхідно провести збереження по піктограмі Дискета.

У підсистемі Логістика /Облік запасів у модулі Керування доступом необхідно на закладці Параметри поставити відмітку в параметрі Налаштування облікової політики. Після закінчення налаштувань рекомендуємо таку позначку залишити тільки для головного бухгалтера або адміністратора.

На закладці Загальні визначити доступи до складів для користувачів, що здійснюють облік в системі.

Далі в залежності від методу обліку зробити налаштування:

Якщо обрати метод обліку за автомобілями:

У системі Загальні довідники / Номенклатура й ціни модуль Довідник атрибутів номенклатури необхідно створити новий атрибут. При створенні нового атрибуту обрати системний довідник Картотека автомобілів

По пункту меню Реєстр / Створити або по клавішіInsert, обрати пункт Атрибут.

Встановити відмітку у параметрі Довідник .

Вибрати групу Системні.

Серед системних довідників знайти довідник Картотека автомобілів та натиснути кнопку ОК.

У полі Відображення обрати пункт Значення та натиснути кнопку ОК.

Налаштовано Довідник атрибутів

У підсистемі Загальні довідники / Номенклатура й ціни в модулі Довідники номенклатури встановити курсор у лівій частині вікна та по пункту меню Реєстр / Створити або по клавішіInsert створити групу поточного чи підлеглого рівня (наприклад , 2031 Паливо в баках).

Заповнити реквізити на групу: Код, Найменування, Категорія, Одиниця обліку.

При створенні номенклатури в групі Паливо в баках встановити курсор у правій частині вікна та по пункту меню Реєстр / Створити або клавішеюInsertобрати пункт Матеріальні запаси.

В Картці номенклатури на закладці Опис заповнити реквізити на певну номенклатуру: Артикул, Найменування, Заголовок, Група (заповнюється автоматично), Категорія (заповнюється автоматично). За кнопкою Атрибути КСО необхідно обрати Атрибут КСО.

В пункті Описові атрибути обрати атрибут Картотека автомобілів та натиснути кнопку ОК.

У вікні Налаштування атрибутів з’являється Описовий атрибут Картотека атрибутів.

За кнопкою Схеми обліку додати місце зберігання склад Паливо в баках для цієї номенклатури

У вікні Налаштування схеми обліку встановити курсор у табличній частині вікна та по клавішіInsert відкриється вікно Прив’язка об’єкту обліку(поточний стан).

Для вибору Місце зберігання по клавіші F3 обрати склад, який був створений раніше, наприклад Паливо в баках ВАЗ.

В полі Об’єкт обліку обрати об’єкт Паливо в баках

Внесено запис в вікно Налаштування схеми обліку

Якщо обираємо метод обліку в розрізі водіїв

У підсистемі Загальні довідники / Номенклатура й ціни в модулі Довідник атрибутів номенклатури необхідно створити новий атрибут. При створенні нового атрибуту обрати системний довідникКартотека водіїв

По пункту меню Реєстр / Створити або по клавішіInsert, обрати пункт Атрибут.

У вікні Атрибут необхідно поставити відмітку біля параметра Довідник

Обрати Системні довідники.

Серед системних довідників знайти довідник Картотека водіїв та натиснути кнопку ОК.

У полі Відображення обрати Значення та натиснути кнопку ОК

Сформовано Довідник атрибутів Картотека водіїв

Далі у підсистемі Загальні довідники / Номенклатура й ціни в модулі Довідники номенклатури в Картці номенклатури для карток палива на закладці Опис за кнопкою Атрибути КСО необхідно зазначити Атрибути КСО. Необхідно звернути увагу зміни необхідно провести в описовому атрибуті, вибравши Картотеку водіїв

У Картці номенклатури на закладці Опис провести зміни в існуючих картках або при створені нових заповнити реквізити на певну номенклатуру палива: Артикул, Найменування, Заголовок, Група (заповнюється автоматично), Категорія. За кнопкою Атрибути КСО необхідно зазначити Атрибути КСО.

Обирати Описові атрибути встановити курсор у полі обрати довідник Картотека водіїв та натиснути кнопку ОК.

У вікні Налаштування атрибутів з’явиться Описовий атрибут Картотека атрибутів. Натиснути кнопку ОК

У підсистемі Загальні довідники / Номенклатура й ціни в модулі Довідники номенклатури в Картці номенклатури на закладці Опис за кнопкою Схеми обліку додати місце зберігання СкладПаливо в баках для цієї номенклатури.

Натиснути кнопку Схеми обліку

У вікні Налаштування схеми обліку встановити курсор у таблицю та натиснути клавішуInsert.

З’являється вікно Прив’язка об’єкту обліку(поточний стан) .

У полі Місце зберігання по клавіші F3 обрати із налаштованих, наприклад, Паливо в баках водіїв та натиснути клавішу Enter.

Визначити Об’єкт обліку по клавіші F3 обрати Паливо в баках та натиснути кнопку ОК.

Внесено запис в вікно Налаштування схеми обліку

Увага: При використанні системи Облік автотранспорту можна провести деякі налаштування, які можуть залежати від облікової політики підприємства.

У системі Облік автотранспорту в модулі Облік видачі палива (при використанні даного модулю) по пункту меню Сервіс / Налаштування можна зазначити склад видачі палива за замовчуванням. Рекомендується зазначати, якщо використовується один склад або склад з найбільшим використанням. Тобто при формуванні відомостей видачі палива зазначений склад буде встановлено автоматично.

У вікні Налаштування у полі Склад видачі палива за замовчуванням по клавіші F3 обрати необхідний склад.

У полі Склад «Паливо в баках» по клавіші F3 обрати необхідний склад. Натиснути кнопку ОК.

Після проведених налаштувань можна працювати з місцем зберігання Паливо в баках