Введення початкових залишків запасів

Введення залишків по запасах може проводитись імпортом або внесенням в ручному режимі. Розглянемо ручне внесення залишків по товарно-матеріальних цінностях. Як ввести початкові залишки по МШП див. окрему користувацьку нотатку.

Введення початкових залишків запасів проводиться в системі Логістика/Облік запасів/Запаси на складах в модулі Картотека складського обліку.

Відкривається вікно Картотека складського обліку.

Перейти по пункту меню Вид / Вибір складу.

Вибрати потрібний склад та натиснути кнопку ОК.

Встановити курсор у табличну частину, перейти по пункту меню Реєстр / Створити або натиснути клавішу Insert. Відкриється вікно Введення / Коригування картки складського обліку.

Для вибору необхідної номенклатури натиснути кнопку F3. Вибрати номенклатурну картку. При відсутності необхідної номенклатури її необхідно створити.

Відкривається вікно Вибір номенклатури. Вибрати необхідну позицію, натиснути кнопку Enter.

Якщо невірно налаштовано об’єкти обліку може відкритися вікно вибору об’єкту обліку. В полі Об'єкти обліку вибрати потрібне з випадаючого списку.

Натиснути кнопку ОК.

Відкривається вікно Введення / Коригування картки складського обліку.

  • вибрати Тип картки.
  • ввести Кількість.
  • ввести Заставну ціну (необов’язкове поле).
  • ввести Ціну за собівартістю.

Натиснути кнопку ОК.

Введена позиція номенклатури запасів відображається в реєстрі Картотеки складського обліку.

Створена картка доступна для перегляду.

Таким чином ввести всі позицій по складу. Далі по пункту меню Вид / Вибір складу вибрати наступний склад та ввести позиції по такому складу.