Журнал обліку господарських операцій – Групові проводки

Використання даного модулю проводиться при технології обліку , коли наприклад , заступник головного бухгалтера проводить усі проводки по документах, тобто при формуванні документів бухгалтер не проводив вибір типової операції (проводки). Використання даного модуля допомагає пришвидшити бухгалтерську обробку документів.

Групове формування проводок по документам обліку запасів та відправлення їх в Головний журнал проводиться в системі Логістика / Облік запасів / Журнал обліку господарських операцій.

В журналі господарських операцій вид відображення реєстру може бути вибраний, в залежності від потреб користувача: Реєстр проводок або Реєстр операцій. Вибір реєстру проводиться в меню Вид.

При виборі виду Реєстр проводок – проводиться відображення всіх проводок по підсистемі Облік запасів без прив’язки до конкретної операції.

Для проведення групових операцій використовується вид, який налаштовується по пункту меню Вид / Реєстр операцій. При виборі виду Реєстр операцій - у верхній частині вікна відображається операція в розрізі груп, а у нижній - проводки по операції.

По пункту меню Вид / Місця зберігання / Склади проводиться відбір документів по складах.

В полі Група вибрати необхідну операцію – Надходження на склад, Видачу із складу або Списання. В полі За період обрати необхідний період. У верхній табличній частині вікна відображаються усі документи обраної групи операції за встановлений період.

Для проведення групової операції з формування проводок проставити відмітки в тих документах, по яких необхідно сформувати проводки.

Перейти по пункту меню Реєстр / Групова операція.

Відкривається вікно Довідник типових операцій. Встановити курсор на необхідну типову операцію. Натиснути кнопку ОК. Виконується групова операція формування проводок.

Сформовані проводки будуть відображені в нижній частині таблиці за відповідною операцією.

Увага: Якщо проводки відображені червоним кольором, це означає що вони невірно сформовані, тобто не вистачає даних для коректного формування. Необхідно перевірити заповнення даних в документі по операції.

Перейти по пункту меню Документ / Провести документ для проведення операцій до Головної книги.

Натиснути кнопку ОК у вікні Реєстр документів руху.

Документи, по яких сформовані проводки, у верхній табличній частині вікна відображаються жирним шрифтом. Якщо встановити курсор на певний документ у верхній табличній частині, то у нижній - відобразяться проводки, сформовані по документу. По клавіші Enter проглядається основна інформація по операції без права її коригування.