Налаштування довідників для формування планово-фінансових документів

Налаштування довідників для формування планово-фінансових документів здійснюється у системі Фінансове планування й аналіз у модулі Налаштування.

На вкладці Довідники для формування планово-фінансових документів необхідно заповнити наступні довідники: Підстава,Журнали та Комісії (підписи).

У довіднику Підстава створити записи по всіх використовуваних у змінах до планово-фінансових документів підставах:

 • встановити курсор у праву частину вікна і по пункту меню Реєстр/Створити або по клавіші Ins (по піктограмі ) відкрити вікно Створення запису;

 • у вікні Створення записуввести необхідний текст підстави та натиснути кнопку ОК;

 • у правій табличній частині довідника Підстава відобразиться новостворена підстава.

У довіднику Журнали створити журнали документів для структуризації інформації, розмежування доступу до документів. Налаштування журналів проводиться в розрізі груп, тобто для кожної з груп може бути введений власний список журналів:

 • встановити курсор у праву частину вікна на групу, наприклад Наказ кошторису і по пункту меню Реєстр/Створити або по клавіші Ins (по піктограмі ) відкрити вікно Журнал документів;

 • у вікні Створення запису ввести:
  • у полі Код: необхідний код, у нашому випадку – 01;
  • у полі Найменування: найменування журналу, у нашому випадку – Заклад вищої освіти;
  • натиснути кнопку ОК;

 • у правій табличній частині довідника Журнали відобразиться список журналів до групи Наказ кошторису.

У довіднику Комісії (підписи) створити комісії для затвердження та підписів документів. Налаштування комісії проводиться у розрізі типу комісії (робоча, інвентаризаційна).

 • встановити курсор у праву частину вікна та по пункту меню Реєстр/Створити або по клавіші Ins (по піктограмі ) відкрити вікно Вибір типу комісії;

 • у вікні Вибір типу комісії обрати необхідний тип комісії, у нашому випадку – Робоча та натиснути кнопку ОК;

 • у вікні Редагування комісії ввести:
  • у полі Тип комісії: – за замовчуванням зазначається автоматично;
  • у полі Дата комісії: – дату створення комісії вручну або по клавіші F3 задати у Календарі;
  • у полі Дата закінчення: – дату закінчення повноважень комісії вручну або по клавішіF3задати у Календарі;
  • у полі Найменування: – найменування комісії зазначається автоматично, у разі потреби її можна змінити;
  • у полі Тип документу: – найменування типу документу вручну, у нашому випадку – Штатний розпис;
  • у полі Дата документа: – дату планово-фінансового документу вручну або по клавіші F3 задати у Календарі;
  • у полі Номер документа: – номер, відповідно до якого створена дана комісія;

 • у таблиці Підписи: по клавіші Ins відкрити вікно Редагування члена комісії;

 • у вікні Редагування члена комісії обрати:у полі Статус по клавіші F3 із запропонованого списку обрати необхідний статус;

 • у полі Табельний номер з довідника Список працівників по клавіші F3 обрати табельний номер уповноваженої особи для підписання;
 • поля ПІБ:, Посада: та Посада скороч.: за замовчуванням зазначається автоматично, у разі потреби їх можна змінити;

 • у таблиці Підписи: для підписання планово-фінансових документів відобразиться перелік уповноважених осіб за їх статусом.

 • у правій табличній частині довідника Комісії (підписи) відобразиться новостворена комісія.