Налаштування параметрів для відомостей видачі палива

Перед створенням Відомості на видачу палива в системі Облік автотранспорту , що використовується для обліку та використання палива водіями і відображення інформації в подорожник листах необхідно провести налаштування, яке здійснюють у системі Облік автотранспорту в модулі Налаштування (якщо не провести налаштування в модулі Налаштування, то в модуля Облік видачі палива та Облік видачі палива увійти неможливо).

Примітка: Попередньо необхідно в модулі Налаштування системи Логістика/Облік запасів на закладці Довідники створити довідники: МВО – водії, склад з якого видається паливо, склад Паливо в баках, об’єкт обліку Паливо на закладці Об’єкти обліку. (див. нотатки Налаштування довідника матеріально-відповідальна особа, Створення об’єкту обліку для обліку запасів, Налаштування роботи зі складом «Паливо в баках»).

Після проведення налаштування і системі Логістика перейти у систему Облік автотранспорту в модуль Налаштування.

Дані для налаштування рознесені по закладках: Довідники, Нумерація, Проводки, Параметри .

На закладці Довідники/Паливо вказати види пального, які використовується на підприємстві.

На закладці Параметри встановити наступні параметри:

  • встановити відмітку у параметрі Видача палива завідомістю;
  • встановити відмітку у параметрі Видача ПММ по відомості;
  • встановити відмітку у параметрі Облік витрат по водіям .

У модулі Облік видачі палива, для комфортної роботи, провести налаштування.

У модулі Облік видачі палива по пункту меню Сервіс/ Налаштування провести налаштування.

У вікні Налаштування встановити необхідні відмітки в полях параметрах:

  • Якщо є склад, який використовується частіше або він єдиний у полі Склад видачі палива за замовчуванням обрати такий склад;

  • При необхідності встановити відмітку параметр Перераховувати кількість в основний ОВ (одиниці виміру) при модифікації заголовка відомості;
  • Автопідбір складської картки - у відомості видачі палива буде здійснюватися автоматичний підбор картки складського обліку при виборі виду палива.

  • Параметр Формування ордера внутрішнього переміщення (на склад «Паливо в баках») - надається можливість автоматично формувати Ордер внутрішнього переміщення на склад «Паливо в баках»;
  • У полі Склад «Паливо в баках» вибрати необхідний склад – Паливо в баках водіїв.

При необхідності встановити відмітку параметр Відключати деталізацію по автомобілям в прибутковому складському ордері. Відмітку встановити залежно від обраної облікової політики.

Якщо встановити відмітку у параметрі Ціна приходу з Витратного складського ордера, то при формуванні прибуткового ордера, вибирається ціна з видаткового ордера.

При відмітці параметру Контроль залишків на поточну дату у відомості витрати палива залишок буде братися на поточну дату.

При відмітці параметру Підтягувати склад в прибутковий складський ордер склад автоматично вноситься в документ прибуткового складського ордеру з якого передається паливо.

При відмітці параметру Використовувати групу номенклатури для визначення додаткового пального дозволяє додатково використовувати пальне з групи карток для видачі по відомості.

При відмітці параметру Поле «Контрагент» обов'язково для заповнення при створенні Відомості видачі палива здійснюється контроль заповнення поля Контрагент (встановлюється при необхідності контролю).

Відмітка параметру «Питома щільність» обов’язкове для заповнення встановлюється при необхідності такого контролю.

При відмітці параметру Використовувати у відомостях видачі палива одиницю виміру списання палива визначається одиниця виміру для списання пального.

При відмітці параметру Заборона вибору ПЛ при невідповідності виданого палива для автомобіля при створенні відомості видачі палива, проводиться контроль у випадку невідповідності виду палива та з’явиться попередження.

Після встановлення параметрів натиснути кнопку ОК.