Налаштування параметрів для відомостей видачі палива

Перед створенням Відомості на видачу палива в системі Облік автотранспорту , що використовується для обліку та використання пального водіями та відображення інформації в подорожніх листах необхідно провести налаштування, яке здійснюють у підсистемі Облік автотранспорту в модулі Налаштування (якщо не провести налаштування в модулі Налаштування, то в модулі Облік видачі палива зайти неможливо) та у модулі Облік видачі палива .

Увага: Попередньо необхідно створити в підсистемі Логістика/Облік запасів в модулі Налаштування на закладці Довідники - МВО – водії, склад з якого видається паливо, склад Паливо в баках, об’єкт обліку Паливо на закладці Об’єкти обліку.

Дані для налаштування рознесені по закладках: Довідники, Нумерація, Проводки, Параметри .

На закладці Довідники/Паливо вказати види пального, які використовується на підприємстві.

На закладці Параметри встановити наступні параметри:

 • встановити відмітку у параметрі Видача палива за відомістю
 • встановити відмітку у параметрі Видача ПММ по відомості
 • встановити відмітку у параметрі Облік витрат по водіям

В модулі Облік видачі палива провести налаштування для комфортної роботи.

У модулі Облік видачі палива по пункту меню Сервіс/ Налаштування проводимо налаштування.

У вікні Налаштування поставити необхідні відмітки в полях параметрах:

 • Якщо є склад, який використовується частіше або він єдиний у полі Склад видачі палива за замовчуванням обрати такий склад

 • При необхідності поставити відмітку параметр Перераховувати кількість в основний ОВ (одиниці виміру) при модифікації заголовка відомості.
 • Автопідбір складської картки - у відомості видачі палива буде здійснюватися автоматичний підбор картки складського обліку при виборі виду палива.

 • Параметр Формування ордера внутрішнього переміщення (на склад «Паливо в баках») - надається можливість автоматично формувати Ордер внутрішнього переміщення на склад «Паливо в баках» .
 • У полі Склад «Паливо в баках» вибрати необхідний склад – Паливо в баках водіїв .

 • При необхідності поставити відмітку параметр Відключати деталізацію по автомобілям в прибутковому складському ордері. Відмітка проставляється залежно від обраної облікової політики.
 • Якщо встановити відмітку у параметрі Ціна приходу з Витратного складського ордера, то при формуванні прибуткового ордера, вибирається ціна з видаткового ордера.
 • При відмітці параметру Контроль залишків на поточну дату у відомості витрати палива залишок буде братися на поточну дату.
 • При відмітці параметру Підтягувати склад в прибутковий складський ордер склад автоматично вноситься в документ прибуткового складського ордеру з якого передається паливо.
 • При відмітці параметру Використовувати групу номенклатури для визначення додаткового пального дозволяє додатково використовувати пальне з групи карток для видачі по відомості.
 • При відмітці параметру Поле «Контрагент» обов'язково для заповнення при створенні Відомості видачі палива здійснюється контроль заповнення поля Контрагент (встановлюється при необхідності контролю)
 • Відмітка параметру «Питома щільність» обов’язкове для заповнення встановлюється при необхідності такого контролю.
 • При відмітці параметру Використовувати у відомостях видачі палива одиницю виміру списання палива визначається одиниця виміру для списання пального.
 • При відмітці параметру Заборона вибору ПЛ при невідповідності виданого палива для автомобіля при створенні відомості видачі палива, проводиться контроль у випадку невідповідності виду палива, та буде з’являтися попередження.

Після встановлення параметрів натиснути кнопку ОК.