Налаштування показників спідометру в автомобілі

Перед веденням обліку спідометрів необхідно провести певні налаштування в модулі Налаштування системи Облік автотранспорту. Перед налаштуванням вже повинне проведене налаштування довідників Типи автомобілів, Марки автомобілів.

  • Для кожної моделі автомобілю необхідно зазначити використання спідометру. На закладці Довідники/ Моделі автомобілів при первинному налаштуванні моделі автомобіля (меню Реєстр / Створити або по клавіші Insert) чи при необхідності внести зміни (по клавіші F4) у полі Спідометр Наявність закладки Інше по клавіші F3 обрати необхідний пункт Встановлений чи Відсутній.

Зазначити розрядність у полі Розрядність. Провести збереження.

Перейти в модуль Картотека автотранспорту системи Облік автотранспорту.

При формуванні картки на автомобіль (див. нотатку Створення картотеки автотранспорту) на закладці Спідометр по пункту меню Документ / Створити або по клавіші Insert зазначити дані спідометру.

У полі Датазаміни використовуючи календар, зазначити дату встановлення спідометру.

У полі Заводський номер заповнити вручну заводський номер.

У полі Показники Встановлення вказати показник спідометра.

Натиснути кнопку ОК.

На закладці Спідометр запис з показниками спідометра при встановленні.

Провести збереження. Натиснути кнопку Так.