Формування меморіального ордеру №5 (студенти)

Формування бухгалтерського регістру Меморіальний ордер №5 (студенти) проводиться у системі Управління студентами у модулі Аналітична розрахункова відомість.

У вікні Аналітична розрахункова відомість на закладці Проводки по пункту меню Звіт/Формування звіту або комбінацією клавіш Alt + F9 сформувати звіт Меморіальний ордер №5.

Якщо звіт Меморіальний ордер № 5 відсутній у переліку користувацького меню, то потрібно налаштувати звіт див. розділ Налаштування меню звітів.

Обрати звіт та по клавіші Enter відправити звіт на формування.

По клавіші Enter відправити звіт на формування.

У вікні Меморіальний ордер № 5 (студенти) визначити необхідні параметри друку звіту:

  • у полі Період обрати із запропонованого списку необхідний період;
  • у полі Бухгалтерська книга – вибрати із запропонованого списку Головна книга;
  • у полі Джерела фінансування – зазначити необхідне джерело фінансування або Всі;
  • у полі Економічний класифікатор видатків автоматично заповнюються Всі КЕКВ;
  • у полях По підприємству, По групам та Структурні одиниці є можливість сформувати окремі звіти в цілому по установі, окремо по групам чи за структурними одиницями. Якщо обрано По групам, то потрібно обирати необхідну групи із довідника Групи.

Якщо обрано Структурні одиниці, то потрібно обирати необхідну з довідника Структурних одиниць;

  • у полі Один звіт на всі групи позначкою обрати спосіб формування звіту – за кожною групою окремо чи один звіт на всі групи;
  • якщо потрібно деталізувати звіт за видами стипендії, то необхідно відмітити позначкою у полі Деталізувати зворотній бік МО №5;
  • у полях Сортування проводок та Групування проводок відмітити спосіб сортування та групування проводок;
  • у полях Виконавець (ініціали, прізвище) та Виконавець (посада), Перевірив (ініціали, прізвище) та Перевірив (посада), обрати відповідальних осіб за виконання та перевірку звіту;

Натиснути кнопку ОК.

Звіт сформований.