Створення картотеки шин

Для ведення обліку автомобільних шин необхідне створення картотеки автомобільних шин. Створення Картотеки обліку роботи автомобільних шин проводиться у системі Облік автотранспорту у модулі Обліку пробігу шин.

У картці обліку роботи автомобільної шини відображаються стан, переміщення, отримані дефекти, ремонт, пройдений кілометраж.

Примітка: Перед створенням Картки обліку роботи автомобільної шини попередньо необхідно створити у системі Загальні довідники / Номенклатура й ціни у модулі Довідник номенклатур картки шин, провести налаштування у підсистемі Логістика / Облік запасів в модулі Налаштування / Довідники та Об’єкти обліку та у підсистемі Логістика / Облік запасів / Облік запасів на складі в модулі Картотека складського обліку

Необхідно налаштувати Довідники Типів і Розмірів шин у системі Облік автотранспорту в модулі Налаштування на закладці Довідники (див. нотатку Налаштування типів і розмірів шин).

У реєстрі Облік роботи автомобільних шин встановити курсор у табличну частину і по пункту меню Реєстр / Створити або по клавішіInsert створити Картку обліку роботи автомобільної шини.

У полі Картка № заповнити номер вручну або номер проставляється автоматично, якщо налаштована автонумерація.

У полі Дата зазначити дату (автоматично зазначається поточна), за необхідності можливо змінити, використовуючи календар та натиснути кнопку ОК.

Примітка: Всі поля бірюзового (жовтого) кольору обов’язкові для заповнення.

У полі Дата початку експлуатації, використовуючи календар, обрати дату та натиснути кнопку ОК .

У полі Заводський номер заповнити номер вручну.

У полі Розмір по клавіші F3 обрати певний розмір у вікні Вибір розміру шин та натиснути клавішу Enter. При відсутності необхідного розміру шин внести дані у довідник безпосередньо у вікні вибору.

У полі Завод-виробник по клавіші F3 обрати підприємство з Довідника контрагентів.

Тип шини, Норма пробігу (Норматив і Розрахункова) і Норма нашарування встановлюються автоматично залежно від обраного розміру шини.

Вихідний статус (нова, була в користуванні (б/к), відновлена), У полі Вихідний статус по клавіші F3 обрати: Нова, Б\к, чи Відновлена. Якщо шина відновлена або б/к, то вручну заповнюється поле Початковий пробіг

При початковому заповненню картотеки необхідно шини, раніше встановлені на автотранспорт, ввести як б/к з початковим пробігом.

Картка обліку роботи автомобільної шини має три закладки: Рух, Пробіг і Розрахункові норми

Заповнення реквізитів закладки Рух.

Встановити курсор у табличну частину і по пункту меню Документ / Створити або по клавіші Insert внести дані про встановлення.

У полі Автомобіль /Держ. номер по клавіші F3 обрати автомобіль

У полі Колесо обрати Робоче чи Запасне.

У полі Встановлення /Дата використовуючи календар, обрати дату встановлення.

У полі Спідометр зазначити вручну показник спідометра на момент встановлення автомобільної шини

У полі Стан по кнопці Коригування зазначити поточний стан шини при установці.

На закладці Рух внесено автомобіль на який поставлено автомобільну шину.

Перейти на закладку Пробіг.

На закладці Пробіг щомісяця в кожну Картку обліку роботи шини автоматично вноситься пробіг автотранспортного засобу, який розраховується після закриття подорожнього листа (тип колеса Робочий).

Після внесення змін зберігаємо інформацію.

Внести дані по всіх шинах підприємства.

Якщо ресурс по пробігу шини вичерпаний, то в реєстрі карток шин відповідний запис виділяється червоним кольором