Налаштування довідника МВО для обліку основних засобів

Налаштування довідника МВО проводиться в системі Облік основних засобів у модулі Налаштування.

У вікні Основні засоби. Налаштуванняна вкладці Довідники/МВО праворуч відображаються, створюються та видаляються позиції довідника.

При введенні нового запису в довідник встановити курсор в праву табличну частину вікна та по пункту меню Реєстр/Створити або по клавіші Ins відкрити вікно Створення МВО.

  • У вікні Створення МВО відомості про матеріально відповідальну особу задати в наступній інформації:
    • у полі Таб. № – по клавіші F3 із списку співробітників вибрати МВО та натиснути кнопку ОК;
    • поле Підрозділ – встановлюється автоматично;
    • у полі Аналіт. картотека – по клавіші F3 із запропонованого списку обрати додатковий рівень деталізації даних МВО (за необхідності);
    • натиснути кнопку ОК.

Отримуємо довідник МВО.

При звільненні працівника в колонці Дата звільнення автоматично проставляється дата звільнення і запис відображається червоним кольором.

У разі необхідності не відображати МВО в реєстрі встановлюється відмітка клавішею Пробіл у колонці Не відображати навпроти працівника.