Налаштування довідника Норми амортизації

У зв’язку з тим, що амортизація необоротних активів нараховується виходячи зі СКВ (строків корисного використання) основних засобів та нематеріальних активів довідник Норми амортизації не обов’язковий для заповнення, але при потребі його можна налаштувати. Таке налаштування проводиться в системі Облік основних засобів у модулі Налаштування.

У вікні Основні засоби. Налаштуванняна вкладці Довідники/Норми амортизації праворуч відображаються, створюються та видаляються позиції довідника.

Налаштування довідника Норми амортизації може проводитись в декількох варіантах:

  • 1 варіант - вносити групи з відсотком без прив’язки до Класифікатора ОФ та НМНА ;
  • 2 варіант- вносити групи з прив’язкою, після заповнення довідника Класифікатора ОФ та НМНА. В даному випадку при внесені коду з довідника Класифікатора ОФ та НМНА найменування заповнюється автоматично (детальний порядок заповнення класифікатора відображено в окремій нотатці Налаштування довідника Класифікатора ОФ та НМНА).

Норми проставляються відповідно до рівня, який заданий на вкладці Параметри у полі Рівень норм амортизації згідно КОФ (детальний порядок заповнення параметра відображено в окремій нотатці Налаштування вкладки Параметри).

При введенні нового запису в довідник встановити курсор в праву табличну частину вікна та по пункту меню Реєстр/Створити або по клавіші Ins відкрити вікно Норма зносу.

Для Норми зносу задати наступну інформацію:

  • у полі Код – код встановити або будь-який,або при використанні Класифікатора ОФ та МНМА, код з довідника;
  • у полі Найменування: – внести вручну або найменування встановлюється автоматично згідно Класифікатора ОФ та МНМА;
  • у полі Норма зносу в %: – вказати відсоток амортизації для заданої групи;
  • у полі Норма зносу в % для А/Т: – вказати відсоток амортизації Автотранспорту від пробігу. Норми зносу для А/Т можуть використовуватися для виробничого методу розрахунку зносу;
  • натиснути кнопку ОК.

Отримуємо заповнений довідник Норми амортизації.

Примітка: За умови, що запис норми вже використовується в картотеці, видалення норми амортизації з довідника заборонено.