Налаштування довідників Класифікатор ОФ та МНМА і Класифікатор НА

Для ведення обліку необоротних активів у Комплексі необхідно налаштувати довідники Класифікатора ОФ (основних фондів) та МНМА (малоцінних необоротних матеріальних активів) і Класифікатор НА (нематеріальних активів). Таке налаштування проводиться в системі Основні засоби у модулі Налаштування.

Налаштування довідника Класифікатора ОФ та МНМА

На вкладці Довідники/Класифікатор ОФ та МНМА праворуч відображаються, створюються та видаляються позиції довідника.

Довідник Класифікатор ОФ та МНМА має ієрархічну структуру, тому потрібно сформувати структуру класифікатора. Для цього по пункту меню Реєстр/Структура класифікатора відкрити вікно Структура коду класифікатора. Структура коду задається при впровадженні системи, тобто на початку першого періоду роботи.

 • У вікні Структура коду класифікатора заповнити поле Структура коду задати символами «Х» необхідну структуру коду, а пробілами – рівні. При необхідності зазначити позначкою параметр Використовувати для останнього рівня символ-роздільник. Натиснути кнопку ОК.
 • Довідник Класифікатор ОФ та МНМА має чотири вкладених рівнів:
 • Перший рівень – створення групи поточного рівня у вікні Група ОЗ;
 • Другий рівень – створення підгрупи поточного рівня у вікні Підгрупа ОЗ;
 • Третій рівень – створення групи підлеглого рівня у вікні Клас ОЗ;
 • Четвертий рівень – створення підгрупи підлеглого рівня у вікні Тип ОЗ.

  Для створення відповідного об’єкту встановити курсор в табличну частину та по пункту меню Реєстр/Створити або по клавіші Ins створити групи і підгрупи поточного або підлеглого рівня.
 • Зазначити відомості про групу/підгрупу ОЗ та МНМА:
  • у полі Код – код встановлюється автоматично;
  • у полі Найменування – найменування груп (підгруп) ОЗ та МНМА;
Примітка: Заповнення поля Найменування є обов’язковим.
 • По клавіші F3 обрати:
  • у полі Норма амортизації – необхідну норму амортизації з довідника Норми амортизації;
  • у полі Об’єкт ПО (податкового обліку) – необхідний об’єкт податкового обліку з довідника;
  • у полі Метод бухгалтерської амортизації – необхідний метод із запропонованого списку, у нашому випадку обрано Прямолінійний П(С)БО 121 (Бюджет);
  • у полі Метод податкової амортизації – обрати необхідний метод із запропонованого списку;
  • у полі Метод управлінської амортизації – обрати необхідний метод із запропонованого списку.
 • На кожному рівні Класифікатора ОФ та МНМА є можливість додати атрибут, який пропонується при введенні картки основного засобу. Для цього встановити курсор в табличну частину та по клавіші Ins відкрити вікно Прив’язка реквізитів.
 • У вікні Прив’язка реквізитів по клавіші F3 обрати:
  • у полі Атрибут – необхідний атрибут із запропонованого списку;
  • у полі Реквізит – необхідний реквізит із запропонованого списку;
  • у полі Значення вказується необхідне значення

Отримуємо багаторівневий довідник Класифікатор ОФ та МНМА. Позиції, які відображені синім кольором, будуть обиратися у картках основних засобів.

Налаштування довідника Класифікатора НА

Налаштування довідника Класифікатор НА аналогічне Класифікатору ОФ та МНМА.

Відмінність полягає в тому, що Класифікатор НА має два вкладених рівнів і введення списку атрибутів в ньому не передбачено.