Налаштування ставок ПДВ для податкових накладних

Правила складання податкової накладної регулюється Порядком заповнення податкової накладної, затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307, де згідно пп.6 пункту 16 у графі 8 розділу Б податкової накладної зазначають код ставки ПДВ, за якою здійснюють оподаткування даної операції (див. таблицю).

Коди ставок ПДВ (графа 8)

Код ставки Зміст операції Рядки розділу А, що підлягають заповненню
20 При нарахуванні зобов'язань за операціями, оподатковуваними за основною ставкою 20% I, II, III, V
7 При нарахуванні зобов'язань за операціями, оподатковуваними за ставкою 7% I, II, IV, VI
901 При здійсненні операцій з вивезення товарів за межі митної території України, які обкладають ПДВ за ставкою 0% I, VII
902 При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на митній території України, оподатковуваних за ставкою 0%, у тому числі при постачанні послуг міжнародного перевезення пасажирів і вантажів I, VIII
903* При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг, звільнених від ПДВ I, IX

*по операціях, за якими використовується код ставки 903, складається податкова накладна, яка не повинна містити інших ставок ПДВ.

Для зазначення у податковій накладній відповідного коду ставки ПДВ у системі необхідно виконати наступні кроки:

  • налаштувати довідник Види податків;
  • зазначити ставки податку у Картках номенклатур;
  • сформувати податкову накладну.

І. Налаштування довідника Види податків

Довідник розташований у підсистемі Загальні довідники модуль Види податків.

У вікні Довідник податків на закладці Податки ліворуч наведений перелік податків, які сплачуються підприємством. Праворуч за кожним податком зазначається його шифр та найменування, що використовуються у системі, розрахункові формули та ставки податку.

Введення нової ставки проводиться у вікні праворуч по пункту меню Реєстр/Створити. Корегування ставки проводиться також у вікні праворуч шляхом виділення необхідної для корегування ставки по пункту меню Реєстр/Змінити або по клавіші F4. В обох випадках (створення та редагування) відкривається вікно Ввод/редагування ставки, де зазначається найменування та розмір ставки. Натискаємо кнопку ОК.

На закладці Моделі налаштовуються податкові моделі за кожною ставкою податку.

ІІ. Зазначення ставки ПДВ у Картці номенклатури

Для подальшого відображення ставки ПДВ у податковій накладній необхідно зазначити ставку ПДВ у Картках номенклатури, які формуються у Довіднику номенклатури. Довідник розташований у підсистемі Загальні довідники/Номенклатури й ціни в модулі Довідник номенклатур.

У вікні Довідник номенклатури створюється або обирається необхідна номенклатура, де в Картці номенклатури на закладці Параметри у табличній частині Податки і збори обираємо необхідну ставку ПДВ.

Увага: Дане поле може бути вільним лише для номенклатур, які звільнені від оподаткування. Якщо по номенклатурі можлива зміна ставки ПДВ, то в такому випадку, потрібно проставити будь-яку зі ставок. Тоді зміна ставки буде можлива при формуванні податкової накладної.