Виплата стипендії через банк

Виплата стипендії через банк проводиться в підсистемі Управління студентами у модулі Списки на перерахування.

Для виплати стипендії через банк необхідно виконати наступні дії:

У полі Період вибирати період – поточний місяць.

У полі Журнал вибирати необхідний журнал. Якщо журналів в системі не створено, всі документи створюються в журналі Документи без журналу.

Увага: Вид журналу Всі журнали використовується тільки для перегляду. Створювати документи в цьому журналі неможливо.

Для формування списків на перерахування натиснути комбінацію клавіш Ctrl+D або обрати пункт меню Реєстр / Сформувати документи.

Заповнити поля вікна Формування списків на перерахування:

1. Вибрати **Вид оплати -- Виплата стипендії**.

2. Вказати **Найменування.** Найменування зазначайте так, щоб

однозначно знати, що в даному документі (для можливості в

подальшому швидкого пошуку необхідного Вам документу).

3. Вибрати **Спосіб перерахування -- Банк**.

Встановити необхідні параметри для формування:

  • По підприємству – зазначається, якщо виплата проводиться на один банк
  • По регіонах/банках – зазначається, якщо виплата проводиться на декілька банків

При необхідності встановлюється порядок округлення виплачуваних сум.

Сформований документ відображається в реєстрі списків на перерахування зі статусом Відкритий. При необхідності дані в документі можна змінити.

Увага: Редагування і видалення документу виконується тільки в статусі Відкритий.

По пункту меню Реєстр / Закрити документ або через комбінацію клавіш Alt+F5 документ необхідно закрити, дані виплати потраплять в розрахунковий листок студента.

У вікні на підтвердження натиснути кнопку ОК.

Документ змінив статус на Закритий.