Створення наказу на зарахування студентів

Створення наказу на зарахування студентів здійснюється у системі Управління студентами у модулі Накази.

У вікні Реєстр наказів:

 • У полі Період вибрати період – поточний місяць або весь рік.
 • У полі Статус вибрати конкретний статус або всі.
 • У полі Журнал вибрати необхідний журнал. Якщо журналів в системі не створено, всі документи створюються в журналі Документи без журналу.
Увага: Вид журналу Всі журнали використовується тільки для перегляду. Створювати накази в цьому журналі неможливо.
 • З лівої сторони вікна Реєстру наказів обрати вид наказу – Зарахування.
 • Встановити курсор в табличну частину та по пункту контекстного меню Реєстр/Створити наказ або по клавіші Insert створити наказ.
 • У вікні Вибір виду наказу вибрати необхідний вид наказу – Зарахування.
 • Натиснути кнопку ОК.

У вікні Створення наказу: Зарахування заповнити шапку наказу: Номер проекту, Дату реєстрації, Дату введення в дію.

Обрати відповідальних осіб за Проекти, Узгодження та Затвердження наказу. При відсутності налаштування поля можуть бути порожніми.

Увага: Підписи, використані в наказі, налаштовуються в штатному розписі для відповідної штатної пропозиції, наприклад, керівника та головного бухгалтера.

Зазначити у полі Заголовок необхідний заголовок шапки наказу, у нашому випадку про відрахування студентів та обрати з довідника підставу для створення наказу в полі Підстава. Натиснути кнопку ОК.

Встановити курсор на рядок проекту наказу та по пункту меню Реєстр/ Створити операцію або комбінацією клавіш Shift+Ins створити операцію.

Відкривається вікно Створення операції: Зарахування. Необхідно заповнити поля, серед яких обов’язкові до заповнення є:

 • у полі Прізвище Ім’я, По-батькові вказати прізвище та ініціали студента (студентки), який буде зарахований на навчання (при необхідності виправити відмінки);
 • поле Дата надходження – заповнюється автоматично з шапки наказу (дата введення в дію);
 • у полі Обліковий склад із запропонованого списку обрати Студенти.

Після того як було обрано Обліковий склад у вікні Створення операції: Зарахування з’являються нові поля для заповнення:

 • поля Номер залікової книжки та номер студентського квитка;
 • у полі ІПН - вказуємо індивідуальний податковий номер студента (студентки);
 • у полі Група - обираємо з Довідника груп спочатку Факультет потім Спеціальність, Форму навчання, Курс і Групу в яких буде навчатися студент (студентка) та натискаємо кнопку ОК.

  Після того як було обрано Групу поля Курс, Навчальний період та Форма навчання заповнюються автоматично;
 • у полі Дата народження зазначається дата народження студента (студентки). При внесені ІПН дата заповнюється автоматично – бажано перевірити дату.

 • у полі Категорія обрати із запропонованого списку – Навчається;
 • у полі Сума стипендії зазначається розмір стипендії, яку призначено студенту (при наявності);
 • у полі Вид стипендії обрати з довідника Види виплат необхідний вид стипендії (академічну, соціальну, тощо). При відсутності стипендії рекомендується обрати вид оплати Без стипендії.
 • у полі Джерело фінансування стипендії - обрати з довідника Джерела фінансування необхідне джерело фінансування;
 • у полі Підстава - обрати з довідника Вибір способу вступу підставу для зарахування студента (студентки) на навчання;
 • у полі Фінансування навчання обрати із запропонованого списку за рахунок яких коштів студент (студентка) буде здійснювати навчання (бюджет, контракт чи іноземний студент);
 • у полі Стать обрати із запропонованого списку стать студента (студентки);
 • у полях Тип документу, Серія, Номер, Ким виданий, Дата видачі - зазначаються персональні дані студента (студентки) з паспорту чи ID – картки;
 • Якщо студент навчається на контракті, то в полі № договору із Довідника виконуваних договорів обираємо номер укладеного договору про надання освітніх послуг;
 • поле Дата договору заповнюється автоматично.

Натиснувши кнопку Картка студента, можна переглянути яка інформація з наказу автоматично переносяться у особову картку студента та доповнити наявними на момент створення наказу даними. Натиснути кнопку ОК.

Створити операції на всіх студентів, що зараховуються.

У вікні Реєстр наказів встановити курсор на проект створеного наказу та по пункту меню Реєстр / Затвердити або за комбінацію клавіш Alt+F5 затвердити наказ і натиснути кнопку ОК.

У вікні Надання номеру наказу підтвердити номер наказу та натиснути кнопку ОК.

У вікні Призначення номеріву полі Таб. № обрати з довідника Вибір вільного табельного номера і призначити студенту (студенці) табельний номер та натиснути кнопку ОК. У полі № картки зазначити номер особової картки студента (студентки).

У вікні Реєстр наказів статус наказу зміниться на Проведений.

Увага: В залежності від налаштування, статус наказу може змінюватися з Проекту на Затверджений, після чого його необхідно провести по пункту контекстного меню Реєстр/Провести.