Зміна статусу наказів

Для зміни статусу наказів необхідно встановити курсор на проєкт сформованого наказу та по пункту меню:

  • Реєстр/Затвердити або за комбінацію клавіш Alt+F5 – затвердити наказ;

  • або Реєстр/Провести або комбінацією клавіш Alt+Р – провести наказ.

Примітка: В залежності від налаштування, статус наказу може змінюватися з Проєкту на Затверджений, або Проєкту на Проведений.

У вікні Увага підтвердити затвердження наказу та натиснути кнопку ОК.

У вікні Надання номера наказу підтвердити номер наказу та натиснути кнопку ОК.

У вікні Реєстр наказів у полі Статус зміниться статус із Проєкти на Проведені або Всі для відображення наказу в зміненому статусі. Якщо був обраний раніше пункт Всі, перевибирати статус не потрібно.