Відновлення касових видатків

Відновлення касових видатків розпочинається з формування банківської виписки щодо повернення суми в системі Керування фінансовими розрахунками / Розрахункові й валютні рахунки в модулі Виписки банку(детальний порядок формування банківської виписки розглянуто у інших нотатках).

Під час формування виписки банку у полі Призначення за допомогою клавіші F3 вказати найменування відповідної підстави. В нашому випадку – Повернення суми. Натиснути кнопку Обрати.

По пункту меню Операція / Проводки або за допомогою комбінації клавіш Alt+E обрати типову операцію. Натиснути кнопку ОК.

Провести проводки до книги Журнал-Головна по зеленій піктограміДт/Кт або по пункту меню Операція / Провести документ.

Для подальшої роботи над відновленням касових видатків необхідно провести зменшення раніше створеного фінансового зобов’язання на повернуту суму у системі Керування фінансовими розрахунками/Розрахунки з контрагентами у модулі Реєстр зобов’язань .

У вікні Реєстр зобов’язань по пункту меню Реєстр/Відкрити або піктограмі відкрити створені бюджетні зобов’язання.

У вікні Юридичні зобов’язання по рахунку через пункт меню Реєстр/Відкрити або піктограмі відкрити раніше створене бюджетне зобов’язання.

У створеному бюджетному зобов’язанню перейти на закладку Фінансові зобов’язання.

На закладці Фінансові зобов’язання створити фінансове зобов’язання на повернуту суму контрагентом зі знаком «-».

У вікні Фінансове зобов’язання перейти на закладку Платіжні документи.

Перевірити та зазначити необхідні дані при заповнені платіжного доручення (детальний порядок створення платіжного доручення розглянуто в інших нотатках). У створеному платіжному дорученні у полі Призначення натиснути клавішу F3 та зазначити найменування необхідної підстави. Натиснути кнопку Обрати.

Далі по пункту меню Операція / Проводки обрати типову операцію. Натиснути кнопку ОК.

Провести проводки до книги Журнал-Головна по зеленій піктограміДт/Кт або по пункту меню Операція / Провести документ.

Далі формується виписка банку з зазначенням у полі Призначення, найменування відповідної підстави. В нашому випадку –Відновлення касових видатків.