Формування довідника відстаней

Для формування маршрутів, ведення контролю за використанням палива, визначення відстаней при доставці вантажів до замовника та ведення обліку послуг автотранспорту формується Довідник відстаней у системі Облік автотранспорту в модулі Довідник відстаней.

Перед формуванням Довідника відстаней повинен бути заповнений Довідник контрагентів у системі Загальні довідники.

  • По пункту меню Реєстр / Створити або по клавішіInsert створити запис відстаней.

  • У полі Точка «звідки» Контрагент по клавіші F3 обрати контрагента та натиснути кнопку ОК. Поле Адреса заповнюється автоматично, якщо в Довіднику контрагентів заповнені реквізити.
  • У полі Точка «куди» Контрагент по клавіші F3 обрати контрагента, якому проводиться доставка. Поле Адреса заповнюється автоматично, якщо в Довіднику контрагентів заповнені реквізити.
  • У полі Відстань, км вручну зазначити кілометраж і клас дороги. Натиснути кнопку ОК.
  • Відстань між двома контрагентами буде внесена в Довідник відстаней