Формування розкладу руху по маршрутах

Формування розкладу руху автотранспорту по маршрутах здійснюється у модулі Розклад руху по маршрутах системи Облік автотранспорту.

Перед формуванням розкладу необхідно провести/перевірити налаштування маршрутів (див. нотатку Налаштування маршрутів централізованої доставки).

Для формування розкладу перейти в модуль Розклад руху по маршрутах.

У полі Маршрут по клавіші F3 обрати маршрут.

У полі Тип розкладу по клавіші F3 обрати необхідний тип розкладу.

 • Встановити курсор у табличну частину вікна та по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Insert створити новий запис.
 • У полі Графік руху по маршруту….. встановити Зміну, у полі Рейси – вказати кількість рейсів.
 • У полі Коментар зазначити коментар для розкладу руху.
 • Для автоматичного формування розкладу руху по маршруту обрати пункт меню Графік /Автоматичне формування графіка або натиснути комбінацію клавіш Ctrl+R.
 • У полі Час виїзду вказати вручну час виїзду.
 • У полі Кількість рейсів продублювати кількість рейсів.
 • У полі Інтервал між рейсами вказати інтервал у хвилинах.
 • Натиснути кнопку ОК. У таблиці автоматично сформовано графік.
 • Для встановлення перерви (наприклад, на обід) встановити курсор на певний Рейс (який буде наступним після перерви) та по пункту меню Графік / Змінити статус чи комбінації клавіш Ctrl+S у полі Статус по клавіші F3, обрати Обід чи при необхідності Пропустити. Натиснути кнопку ОК.
 • Для збереження внесених змін підтвердити Так.
 • Для зсунення графіка у зв’язку з обідом або іншими виробничими ситуаціями по пункту меню Графік / Зсунення графіка чи комбінації клавіш Ctrl+G провести зміни.
 • У полі Інтервал зрушення зазначити кількість хвилин. Натиснути кнопку ОК.
 • Провести збереження графіка натиснути піктограму Дискета.
 • Решта всіх позицій в основному заповнюються автоматично
 • Вказати загальний пробіг та решту необхідних реквізитів та здійснити збереження.
 • Графік руху по маршруту внесено в реєстр.