Налаштування довідників графіків роботи, види оплати та тарифи водіїв

Перед веденням обліку нарахування заробітної водіям автомобілів при наданні послуг та в період ремонту необхідно створити довідники графіків роботи, видів оплати та формування тарифів водіїв. Створення відповідних довідників у системі здійснюють на закладці Довідники в модулі Налаштування системи Облік автотранспорту.

Перед формуванням довідників необхідно сформувати Довідник видів оплати, Графіків і режимів роботи та інші в підсистемі Облік персоналу / Облік праці й заробітної плати / Параметри в модулях Налаштування, Довідник графіків і режимів роботи.

На закладці Довідники/Графіки роботипо пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Insert створити запис.

У полі Код встановити довільний код.

В полі Код в з/п по клавіші F3 обрати певний вид графіка роботи та натиснути кнопку ОК.

Поле Найменування автоматично заповнюється на основі обраного графіку.

Встановити по днях неділі відмітки про Виїзд та Повернення.

Якщо використовується Перезміна встановити відмітку та натиснути кнопку ОК.

Вид графіку роботи внесено у реєстр.

Перейти на закладку Види оплати. По пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Insert обрати пункт Група видів оплати чи Вид оплати.

При виборі Група видів оплати у полі Найменування вказати найменування групи зрозуміле для користувача. У полі Тип по клавіші F3 обрати Таксування подорожніх листів або Таксування ремонтів.

У полі Програма по клавіші F3 обрати програму розрахунку (налаштовується для конкретного підприємства ).

Якщо необхідно встановити відмітку Запускати при виборі подорожніх листів в пачку.

Якщо необхідний Заголовок, роз’яснення розрахунку при завантаженні пачки в РЛ встановити відмітку Заповнити заголовок, роз’яснення... . Натиснути кнопку ОК.

Для кожної групи по пункту меню Реєстр / Створити або по клавіші Insert створити записи відповідних видів оплат.

У полі Вид оплати по клавіші F3 обрати вид оплати.

Для автоматичного нарахування оплати при закритті подорожнього листа встановити відмітку Нараховується автоматично при закритті подорожнього листа. Якщо для нарахування використовується певна програма, яка розроблена для певного підприємства, то встановити відмітку Сума розраховується програмою користувача. Натиснути кнопку ОК.

Сформовано вид оплати під певну групу видів оплати та включено до довідника.

Для створення тарифів для оплати роботи водії на певному автомобілі перейти на закладку Тарифи водіїв. Графи Код і Марка автомобіля автоматично внесені в довідник (на основі сформованого довідника Моделей автомобілів).

Для внесення змін чи корегування встановити курсор на певний автомобіль та по клавіші F4, внести значення в поле Тариф водія вікна Корегування, натиснути кнопку ОК.

Тариф по кожному автомобілю внесено в довідник Тарифів водіїв.