Аналіз розрахунків за період

Здійснення аналізу поточного стану розрахунків з контрагентами проводиться у системі Керування фінансовими розрахунками / Розрахунки з контрагентами у модулі Картотека обліку взаєморозрахунків.

Проведення аналізу здійснюється, як по окремому контрагенту так і по групі контрагентів за необхідний проміжок часу , для цього необхідно зазначити потрібні параметри відбору за допомогою пункту меню Вид/Вибірка або натиснувши клавішу F6.

У полі Період вказується діапазон дат для перегляду.

Значення у полі Валюта заповнюється автоматично, але у разі необхідності можливо здійснити коригування.

Якщо аналіз здійснюється, по окремому контрагенту, то у полі Контрагент його необхідно обрати з Довідника контрагентів. (Для швидкості пошуку контрагента здійснити зміну виду довідника через пункт меню Вид/Ієрархічний) .

Натиснути кнопку ОК.

У разі проведення аналізу по групі контрагентів у полі Гр.контрагентів обрати відповідну групу та натиснути кнопку ОК .

У полі Спосіб оплати вказати необхідний для аналізу спосіб оплати.

У разі необхідності зазначити інтервал сум у полі Вих.сальдо.

Натиснути кнопку ОК.

У результаті формується діалогове вікно Картотека взаєморозрахунків з раніше зазначеним контрагентом з відповідної інформацією.

У разі необхідності перегляду документів, на підставі яких розраховані дані по контрагенту, потрібно стати курсором в табличну частину вікна та натиснути клавішу Enter. Сформовано нове вікно Розрахунок з контрагентом, де відображено відповідний перелік документів.

За допомогою пункту меню Реєстр/Список договорів або натиснувши комбінацію клавіш Ctrl + D можливо переглянути список договорів по поточному контрагенту.

У разі необхідності перегляду всіх договорів, потрібно у вікні Довідник виконуваних договорів встановити відмітку Показувати договори всіх контрагентів. Також є можливість здійснити сортування договорів за видом діяльності, для цього у полі Вид діяльності потрібно обрати необхідний варіант.