Формування акту звірки

Формування Акту звірки з контрагентами проводиться у системі Керування фінансовими розрахунками / Розрахунки з контрагентами у модулі Картотека обліку взаєморозрахунків.

Обрати необхідного контрагента за допомогою пункту меню Вид/Вибірка або натиснувши по клавіші F6.

У полі Період вказується діапазон дат.

Значення у полі Валюта заповнюється автоматично, але у разі необхідності можливо здійснити коригування.

У полі Контрагент необхідно обрати контрагента з Довідника контрагентів.(Для швидкості пошуку контрагента здійснити зміну виду довідника через пункт меню Вид/Ієрархічний).

Натиснути кнопку ОК.

У полі Спосіб оплати вказати необхідний для аналізу спосіб оплати (необов’язково).

У разі необхідності зазначити інтервал сум у полі Вих.сальдо.

Натиснути кнопку ОК

У результаті формується діалогове вікно Картотека взаєморозрахунків з раніше зазначеним контрагентом з відповідної інформацією.

Перейти до формування Акту звірки за допомогою пункту меню Звіт/Формування звіту або натиснувши комбінацію клавіш Alt+F9.

Обрати потрібну форму та натиснути кнопку ОК.

Підтвердити свої дії натиснувши кнопку ОК.

Акт звірки сформовано.

Далі перейти до друку Акту звірки за допомогою пункту меню Файл/Друк або натиснути клавішу F9.