Заборгованість організацій за термінами погашення

Для отримання інформації про заборгованість організації за термінами погашення необхідно обрати систему Керування фінансовими розрахунками/ Розрахунки з контрагентами та відкрити модуль Картотека обліку взаєморозрахунків.

Обрати необхідного контрагента або групу контрагентів за допомогою пункту меню Вид/Вибірка чи натиснувши клавішу F6.

  • У полі Період вказується діапазон дат.
  • Значення у полі Валюта заповнюється автоматично, але у разі необхідності можливо здійснити на іншу
  • У полі Контрагент або Гр. Контрагентів можна обрати значення з Довідника. (Для швидкості пошуку контрагента здійснити зміну виду довідника через пункт меню Вид/Ієрархічний) .
  • У полі Спосіб оплати можна вказати необхідний для аналізу спосіб оплати (необов’язково).
  • У разі необхідності зазначити інтервал сум у полі Вих.сальдо.
  • Натиснути кнопку ОК

У результаті формується реєстр Картотека взаєморозрахунків з раніше зазначеним контрагентом або групою контрагентів або всіх контрагентів з відповідною інформацією.

Для отримання підсумкової інформації, необхідно перейти по пункту меню Звіт/Формування звіту або натиснувши комбінацію клавіш Alt+F9 .

Обрати потрібну форму. Натиснути кнопку ОК.

Обрати заборгованість в полі Вид заборгованості. У разі потреби , здійснити корегування інших значень (Контрольний період, Кількість періодів) для отримання інформації . Натиснути кнопку ОК.

Сформовано інформації відповідно до виставлених критеріїв.

Для отримання друкованої форми перейти до пункту меню Файл/Друк або натиснути клавішу F9.