Зменшення юридичного зобов’язання

Формування зобов’язань проводиться у системі Керування фінансовими розрахунками / Розрахунки з контрагентами у модулі Реєстр зобов’язань.

По клавіші Enter відкрити день, в якому є юридичне зобов’язання, яке необхідно зменшити.

Є два варіанти створення нового від’ємного зобов’язання:

  • Скопіювати перший та змінити в ньому суми зобов’язання на від’ємне та рознесення цієї суми
  • Створення нового від’ємного зобов’язання

Розглянемо створення нового від’ємного зобов’язання.

Створити в цьому дні ще одне Юридичне зобов’язання по клавіші Insert з від’ємною сумою.

У вікні Юридичного зобов’язання у полі Документ- обрати договір, який був у першому зобов’язанні. Номера договорів повинні співпадати. У полі Контрагент- заповнити в залежності від обраного договору. При виборі Договір (ручний) обрати потрібного контрагента .

У полі Сума – заповнити від’ємну суму, на яку потрібно зменшити Юридичне зобов’язання.

Встановити курсор в табличну частину та зробити Рознесення по статтям. У вікні Рознесення по статтям зазначити КЕКВ, при необхідності змінити суму. Натиснути кнопку ОК. Натиснути на іконку або клавішу F2 та вийти з Юридичних зобов’язань.

Перейти на закладку Реєстр зобов’язань (статистика). Відмітити позначками два зобов’язання.

Встановити курсор в табличну частину на те зобов’язання, яке потрібно зменшити. По пункту меню Правка / Об’єднати, зменшити виділене зобов’язання .

Змінене юридичне зобов’язання відобразиться в реєстрі зеленим кольором.

Формування звітів Реєстр зобов'язань і Реєстр фінансових зобов'язань для друку та експорту в dbf-файл для казначейства здійснюються на закладках :

  • Реєстр зобов'язань (в списку юридичних зобов'язань),
  • Реєстр зобов'язань (статистика) і Статистика фін. зобов'язань,
  • Платіжні документи по комбінації клавіш Alt + F9 або по пункту меню Звіт / Формування звіту.

Обрати потрібну форму та натиснути клавішу ОК.

Експорт Реєстр платіжних доручень в dbf-файл для казначейства здійснюються на закладці Платіжні документи або в модулі Клієнт-банк на закладці Вихідні (через друковану форму).