Інформація про дебіторську та кредиторську заборгованості

Аналіз інформації про дебіторську та кредиторську заборгованості проводиться у системі Керування фінансовими розрахунками / Розрахунки з контрагентами у модулі Картотека обліку взаєморозрахунків.

У полі Період вказується необхідний діапазон дат.

Встановити курсор на конкретного контрагента та по клавіші Enter можна відкрити дані, для перегляду складових суми. Можна переглянути документи , з яких ця сума відображається. Далі обрати пункт меню Звіт/Формування звіту або натиснувши комбінацію клавіш Alt+F9.

У відкритому діалоговому вікні Вибір вихідної форми, відмітити потрібну форму. Наприклад: Дебіторська заборгованість .

Натиснути кнопку ОК.

Відмітити потрібні групи контрагентів для відображення Дебіторської заборгованості. Натиснути кнопку ОК . У разі необхідності друку отриманої інформації, необхідно натиснути клавішу F9 або пункт меню Файл/Друк.

Отримання інформації про Кредиторську заборгованість здійснюється аналогічно.