Створення структури навчального закладу

Для створення структури навчального закладу відкрити систему Управління студентами/Параметри модуль Факультети.

Для створення факультетів встановити курсор у праву табличну частину вікна та по пункту меню Реєстр/Створити/Факультет або по клавіші Insert створити факультет.

Заповнити Код, Найменування, Коротке Найменування і обрати Підрозділ (підрозділ відповідає структурі навчального закладу, яка створена в штатному розписі).

Встановити курсор у нижню табличну частину та заповнити поле Підписи. Обрати Прізвище І.Б., Посаду відповідальних осіб за Проекти, Узгодження та Затвердження документів по факультету.

Натиснути піктограму для зберігання даних.

Далі створити Спеціальність. Для цього справа встановити курсор на обраний факультет та по пункту меню Реєстр/Створити/Спеціальність створити Спеціальність.

Заповнити поля Код, Шифр спеціальності, Найменування, Коротке найменування (при необхідності виправити відмінки).

Обрати Форму навчання. Для цього встановити курсор у нижню табличну частину Форми навчання. Натиснути клавішу Insert та відкрити довідник Форми навчання, попередньо створений у модулі Налаштування.

Обрати Форму навчання, яку необхідно додати. Натиснути кнопку ОК.

Заповнити у полі Тривалість навчання термін навчання за даною формою навчання і спеціальністю.

Натиснути піктограму для збереження даних.

Створити навчальну Групу. Для цього обрати Форму навчання по Спеціальності.

Натиснути пункт меню Створити/Група.

Заповнити поля: Код та Найменування.

Обрати Курс, Навчальну схему, Навчальний період, Фін старосту та Керівника (куратора) з попередньо заповнених довідників в модулі Налаштування.

Зберегти дані по піктограмі .

Навчальна група створена. Створити всі факультети, спеціальності та групи навчального закладу.