Налаштування

У модулі Налаштування проводиться налаштування типів подій, завдання калькуляцій по документам, ведення історії, створення журналів документів, налаштування використання e-mail і типу відповідальної особи. Також є можливість задати програми калькуляцій для завдань і подій, проектів. Всі налаштування розподілені по вкладках.

На вкладці Калькуляція для картотек завдань і подій підключаються програми калькуляції. Їх можна використовувати для завдання, наприклад, умов виконання завдань. По клавіші F4 відкривається Редактор програм.

Модуль Налаштування. Вкладка Довідники/Калькуляція

На вкладці Довідники/Типи подій за замовчуванням створені такі типи:

 • Вхідний дзвінок;

 • Вихідний дзвінок;

 • Вхідний лист;

 • Вихідний лист;

 • Вхідний електронний лист;

 • Вихідний електронний лист;

 • Опитування;

 • Виїзд;

 • Ввімкнення телефону;

 • Відключення телефону;

 • Неприйнятий вхідний дзвінок;

 • Неприйнятий вихідний дзвінок;

 • Відповідь на неприйнятий дзвінок;

 • Зворотній дзвінок;

 • Переадресація дзвінка;

 • Черга;

 • Електронна черга.

Модуль Налаштування. Вкладка Довідники/Типи подій

Дані типи подій будуть використані при роботі з системою. Вони є системні та відображаються чорним жирним кольором.

Крім заданих за замовчуванням типів подій можна додати інші необхідні типи. Призначені для користувача типи відображаються в довіднику синім кольором.

Створення нового типу події проводиться по клавіші Ins. Вводиться Код і Найменування типу події, а також налаштовуються параметри: Автонумерація в подіях та Автонумерація в задачах.

Модуль Налаштування. Вкладка Довідники/Типи подій

Вкладка Ведення історії призначена для створення (при необхідності) груп історій. Створення групи історії проводиться по клавіші Ins. Вводиться Код і Найменування історії. В задачах при створені запису історії задач з даного довідника обирається тип історії (групу історій). Наприклад , можна створити запис Архів або Архів ХХХХ року.

Модуль Налаштування. Вкладка Довідники/Ведення історії

Вкладка Статуси задач призначена для створення статусів задач. За замовчуванням створені наступні статуси: Поставлена задача, Прострочено, Виконана, Прийнято, Призупинено. Дані статуси будуть використані при роботі з системою. Вони є системні та відображаються чорним жирним кольором. Крім заданих за замовчуванням статусів можна додати інші необхідні статуси - користувацькі. Користувацькі статуси відображаються в довіднику синім кольором. Створення нового статусу проводиться по клавіші Ins. Вводиться Код і Найменування статусу.

Модуль Налаштування. Вкладка Довідники/ Статуси задач

Вкладка Статуси користувачів призначена для створення статусів користувачів. Статус користувача буде використаний при роботі з системою, наприклад, для подій типу Черга або Електронна черга. Системні статуси виділені чорним жирним кольором. Крім заданих за замовчуванням статусів користувача можна додати користувацькі статуси, що відбиваються в довіднику синім кольором. Для використання в системі статусів користувача необхідно в модулі Налаштування системи на вкладці Параметри/Користувачі відзначити параметр Використовувати статуси користувача.

Створення нового статусу користувача проводиться по клавіші Ins. Вводиться Код і Найменування статусу. При необхідності змінити запис виконується команда Реєстр/Змінити.

Модуль Налаштування. Вкладка Довідники/Статуси користувачів

Вкладка Журнали призначена для створення (за необхідності) журналів для поділу документів за певними ознаками. Створення нового журналу виконується по клавіші Ins. Вводиться Код і Найменування журналу.

Модуль Налаштування. Вкладка Довідники/Журнали

Вкладка Нумерація призначена для налаштування автонумерації документів системи.

Модуль Налаштування. Вкладка Нумерація

Дані на вкладці Параметри розділені на вкладки Сповіщення, Користувачі та Налаштування.

На вкладці Сповіщення обирається Тип відповідальної особи (Співробітник, Центр відповідальності або вибір відповідальної особи в документі). Налаштовується повідомлення на E-Mail або Повідомлення системиза типами виконавців за завданнями. Повідомлення відзначаються встановленням параметру або натисканням клавіші Пробіл на виділеному типі повідомлення.

Для повідомлення одержувачів завдань по e-mail необхідно, щоб був заповнений довідник Список працівників (система Загальні довідники) і в полі e-mail проставлена електронна адреса, на яку співробітнику будуть надсилатися повідомлення. У разі, якщо в Комплексі працює система Облік персоналу, ці дані можна вносити безпосередньо в системі Облік персоналу (в особовому рахунку або в особовій картці в групі Адреси). Також проводиться налаштування протоколу відправлення повідомлень. Обирається один з варіантів: Відображати завжди, Відображати тільки якщо є помилки або Не відображати протокол.

Модуль Налаштування. Вкладка Параметри/Сповіщення

На вкладці /Користувачі проводиться налаштування параметрів для користувачів щодо використання в проектах телефонії та електронної пошті.

При використанні Телефону (ІР-телефонія) необхідно налаштувати дані підключення до SIP-сервера. Дані для заповнення можна дізнатися у системного адміністратора.

Для груп налаштування Телефонія та Пошта, якщо заповнені поля Проект, Структурна одиниця, то події будуть створюватися з прив'язкою до проекту, структурної одиниці. Якщо поля Проект, Структурна одиниця не заповнені, то події будуть створюватися без прив'язки до проекту і в тій структурної одиниці, в якій знаходиться користувач.

Структурна одиниця зазвичай використовується при централізованому обліку корпоративних підприємств.

Якщо передбачається постійне використання в системі Телефону – рекомендується встановити параметр Автоматично запускати ІС-ПРО Телефон. Тоді, при завантаженні системи, Телефон автоматично запускається.

Також при роботі з Телефоном або з подіями типу Черга/Електронна черга рекомендується встановлювати параметр Використовувати статуси користувача. При необхідності встановлюється параметр Перегляд статусів користувачів. Даний параметр може бути встановлений тільки після зазначення параметру Використовувати статуси користувача. За замовчуванням дані параметри вимкнені.

Для користувачів, які повинні отримувати корпоративну пошту, в групі Пошта встановлюється параметр Отримувати корпоративну пошту.

При необхідності використання статусів при роботі Телефону встановлюється параметр Використовувати статуси для телефонії.

Модуль Налаштування. Вкладка Параметри/Користувачі

На вкладці Налаштування проводиться налаштування параметрів телефонії та отримання пошти.

Модуль Налаштування. Вкладка Параметри/Налаштування

Група Телефонія

Для відображення в модулі Подія неприйнятих вхідних викликів необхідно налаштувати зв'язок з сервером телефонії. Для налаштування відзначається параметр Виконувати завантаження даних з сервера телефонії і вказується шлях до серверу телефонії в форматі [ім'я сервера]. [ім'я_бази]. Для відсікання протоколювання внутрішніх дзвінків в параметрі Не протоколювати дзвінки з номером менше ___ символів встановлюється кількість символів в номері телефону. Наприклад, якщо на підприємстві внутрішні телефони мають 4 цифри в даному параметрі можна встановити 4, тоді внутрішні дзвінки не потраплять до протоколу.

Група Пошта

Для того щоб Комплекс перевіряв наявність прийнятої пошти автоматично, при вході до реєстру подій, встановлюється параметр Перевіряти пошту. Налаштування визначаються в розрізі користувачів. Якщо у бази включений параметр централізованого обліку, то налаштування діє для всіх структурних одиниць.

Параметр Перевіряти пошту із зазначенням Отримувати корпоративну пошту всім адресатам або Отримувати корпоративну пошту одному з адресатів вказується в групі або у одного із співробітників, але поширюється на всіх, у кого встановлений параметр Отримувати корпоративну пошту. Параметр Отримувати корпоративну пошту одному з адресатів дозволяє розподілити пошту між адресатами пропорційно – кожний лист отримує тільки один адресат.

Отримання пошти здійснюється в модулі Події в реєстрі подій за пункт меню Сервіс / Отримати нову пошту. Якщо у базі включений параметр централізованого обліку, то налаштування діє в розрізі структурних одиниць.

Модуль Події. Меню Сервіс/Отримати нову пошту

Крім того, необхідно налаштувати в системі Адміністратор в модулі Підприємства і доступу до даних на вкладці Розсилання параметри для відправлення листів по електронній пошті.
Увага: Якщо база даних системи і база телефонії знаходяться на різних серверах: Для виконання запитів до іншого SQL сервера необхідно зайти в середовище адміністрування Microsoft SQL Management Studio, підключитися до сервера, на якому розташовані бази системи. Зайти на вкладку Об'єкти серверу (Server Objects) і натиснути правою кнопкою миші по папці Пов'язані сервери (Linked Servers). З контекстного меню вибрати пункт Створити пов'язаний сервер (New Linked Server). З'явиться майстер створення пов'язаного сервера. На вкладці Загальне (General) необхідно вказати пов'язаний сервер (на якому розташовані база IP-телефонії) і вибрати тип сервера. На вкладці Безпека (Security) вибрати локального користувача, від якого будуть йти запити на віддалений сервер, а так же логін і пароль користувача віддаленого сервера, від імені якого запити будуть оброблятися (наприклад, користувач sa). На вкладці Параметри сервера (Server Options) необхідно встановити значення параметрів RPC, RPC Out в True і натиснути кнопку OK. Після виконаних дій сервер баз даних може робити запити до сервера телефонії.

Група Автонумерація

При необхідності в групі Автонумерація зазначається параметр Автонумерація подій в розрізі проектів та/або Автонумерація задач в розрізі проектів.

Група Черга

В групі Черга налаштовуються параметри електронної черги. У разі потреби відзначається параметр Створити задачу при збереженні події черги, Створити задачу електронної черги за __хвилин до початку дії.

Група Аудит протоколювання

В групі Аудит протоколювання можливо зазначити параметри Вимкнути ведення протоколу записів в розрізі задач та Вимкнути ведення протоколу записів в розрізі подій .