Загальна характеристика системи

Система Облік основних засобів призначена для обліку наявності основних засобів (ОЗ) та нематеріальних активів (НА), операцій руху основних засобів (надходження, вибуття) та операцій зі зміни вартості основних засобів. У функції системи входить:

  • ведення картотеки основних засобів;
  • реєстрація документів по руху;
  • нарахування амортизації;
  • облік ПДВ за основними засобами;
  • переоцінка основних засобів;
  • інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів;
  • ведення спеціальних довідників;
  • формування і висновок звітів з обліку основних засобів.

Структура системи

Підсистема Облік основних засобів складається з таких модулів:

Модуль Налаштування призначений для налаштування алгоритмів розрахунку амортизації, заповнення довідників, встановлення параметрів нумерації документів, налаштовуються проводки та загальні параметри налаштування підсистеми.

Модуль Керування доступом призначений для управління правами доступу за ролями та користувачами до документів, журналів, містить параметри дозволів доступу до документів, налаштування відображення вкладок та режимів перегляду документів за підрозділами для підсистеми Облік основних засобів.

Модуль Картотека основних засобів призначений для роботи з картотекою основних засобів, введення початкових залишків.

Модуль Документи руху основних засобів призначений для реєстрації в Комплексі первинних документів за всіма видами руху основних засобів. Одночасно з реєстрацією проводиться проведення документів і створення інвентарних карток на основні засоби, що знову надійшли.

Модуль Відомість інвентаризації призначений для формування відомостей інвентаризації.

Модуль Відомість переоцінки призначений для формування відомостей по переоцінці основних засобів.

Модуль Податковий облік ремонтних витрат призначений для формування відомостей обліку ремонтних витрат.

Модуль Розрахунок амортизації призначений для виконання розрахунків по нарахуванню амортизації основних засобів.

Модуль Розрахунок управлінської амортизації призначений для виконання розрахунків по нарахуванню управлінської (методи задаються користувачем, а не законодавством) амортизації основних засобів.

Модуль Керування періодами призначений для закриття/ відкриття періоду бухгалтерського обліку основних засобів.

Модуль Звіти призначений для формування вихідних форм для звітів у системі Облік основних засобів.

Система Облік основних засобів