Загальна характеристика системи

Система Облік основних засобів призначена для обліку наявності основних засобів (ОЗ), нематеріальних активів (НА), операцій руху вищезазначених необоротних активів (надходження, вибуття) та операцій зі зміни їх вартості. У функції системи входить:

  • ведення картотеки основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів;
  • реєстрація документів руху основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів;
  • нарахування амортизації по необоротних активах;
  • документування переоцінки основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів;
  • документування інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів;
  • формування звітів з обліку основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.

Система Облік основних засобів складається з таких модулів:

Модуль Налаштування призначений для налаштування алгоритмів розрахунку амортизації, заповнення довідників, встановлення параметрів нумерації документів, налаштування проводок та загальних параметрів системи.

Модуль Керування доступом призначений для управління правами доступу за ролями та користувачами до документів, журналів; містить параметри дозволів доступу до документів, налаштування відображення вкладок та режимів перегляду документів за підрозділами для системи Облік основних засобів.

Модуль Картотека основних засобів призначений для роботи з картотекою основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, а також введення початкових залишків.

Модуль Документи руху основних засобів призначений для реєстрації в Комплексі первинних документів за всіма видами руху основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів. Одночасно з реєстрацією документів по операціях надходження основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів відбувається створення інвентарних карток відповідних об'єктів необоротних активів.

Модуль Відомість інвентаризації призначений для формування відомостей інвентаризації та визначення результатів інвентаризації необоротних активів.

Модуль Відомість переоцінки призначений для формування відомостей по переоцінці основних засобів та, за необхідності, інших видів необоротних активів.

Модуль Розрахунок амортизації призначений для виконання розрахунків по нарахуванню амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.

Модуль Розрахунок управлінської амортизації призначений для виконання розрахунків по нарахуванню управлінської амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, якщо методи амортизації, що використовуються підприємством для внутрішніх потреб, відрізняються від законодавчих.

Модуль Керування періодами призначений для закриття/ відкриття періоду бухгалтерського обліку основних засобів.

Модуль Звіти призначений для формування вихідних форм звітів у системі Облік основних засобів.