Розрахунок управлінської амортизації

В даному модулі є можливість нарахування амортизації і створення відомостей амортизації для потреб управлінського обліку.

Алгоритми і норми розрахунку управлінської амортизації знаходяться в модулі Налаштування (вкладка Методи амортизації), і встановлюються користувачем в картках об’єкта основних засобів на вкладці Управлінський облік. В результаті розрахунку амортизації формуються суми амортизації за період для кожної картки. При закритті відомості суми амортизації додаються до загальної суми нарахованого управлінського зносу, зменшуючи залишкову вартість об'єкту основних засобів. Суми амортизації відображаються на вкладці Архів управлінської амортизації картки основного засобу.

В полі Тип обліку автоматично відображається Управлінський, інші варіанти відсутні.

Згідно з позицією меню Сервіс / Налаштування, при необхідності, зазначаються параметри, що аналогічні налаштуванням для розрахунку бухгалтерської амортизації (див. за посиланням Загальні відомості).Створюється документ по пункту меню Реєстр / Створити(по клавіші Ins або за допомогою піктограми на панелі інструментів – ).

Відомість нарахування амортизації складається з двох частин:

  • Заголовок відомості;
  • Вкладка Картки.

Заголовок відомості характеризується реквізитами:

  • Документ – коротке і довге найменування документа Відомість розрахунку амортизації;
  • Номер відомості;
  • Дата – дата розрахунку амортизації;
  • Статус - приймає значення: Чернетка на момент формування відомості, В обліку після закриття відомості і В бухгалтерському обліку, коли проводки, сформовані в даній Відомості, відправлені в головну книгу;
  • Сума.

На вкладці Картки перераховані всі інвентарні картки, за якими відбувається нарахування амортизації в поточному місяці, відповідно до алгоритму, певним для кожної картки.Розрахунок амортизації проводитися по пункту меню Документ/Розрахунок амортизації, де обирається По картотеці або По картці.

Процес розрахунку управлінської амортизації та формування відомості амортизації аналогічний розрахунку бухгалтерської амортизації (див. за посиланням Розрахунок бухгалтерської амортизації).