Картотека основних засобів

Картотека основних засобів є центральною ланкою системи Облік основних засобів і зберігає повну інформацію про наявність, склад і історію руху основних засобів, нематеріальних активів та МНМА на підприємстві/в установі.

Робота з модулем Картотека основних засобів можлива в десктопній версії і у веб-версії. Але можливості роботи з модулем Картотека основних засобів більш широкі ніж у веб-версії. Тому далі буде розглянуто порядок роботи з картотекою саме у десктопній версії.

Для кожного об’єкту основних засобів, нематеріальних активів та МНМА відкривається інвентарна картка. Типи карток необоротних активі відрізняються в залежності від виду такого активу, а саме: основний засіб, нематеріальний активі чи МНМА..

Картки основних засобів, нематеріальних активів та МНМА містять дані з модуля Налаштування системи Облік основних засобів і Загальних довідників комплексу.

Дані, що зберігаються в інвентарних картках, дозволяють групувати і обробляти інформацію за такими основними ознаками:

  • групами, підгрупами основних засобів, нематеріальних активів, МНМА;
  • інвентарними номерами;
  • номерами карток обліку основних засобів, нематеріальних активів, МНМА;
  • структурним підрозділам;
  • матеріально-відповідальними особами;
  • синтетичними рахунками;
  • використанням;
  • призначенням тощо.

Десктопна версія та веб-версія картотеки ОЗ мають деякі відмінності, про які буде зазначено в окремих файлах.