Картотека основних засобів

Картотека основних засобів є центральною ланкою системи Облік основних засобів і зберігає повну інформацію про наявність, склад і особливості обліку основних засобів на підприємстві.

Робота з модулем Картотека основних засобів можлива через тонкий та веб-клієнт.

Модуль Картотека основних засобів через веб-клієнт

Модуль Картотека основних засобів через тонкий клієнт

Реалізація модулю Картотека основних засобів уweb версії Комплексу знаходиться у розробці.

Об’єкт обліку основних засобів визначається законодавством. Для кожного об’єкта обліку заводиться картка, тип якої залежить від особливостей цього об’єкта.

Картки основних засобів містять дані з модуля Налаштування системи ОблікОЗ і Загальних довідників системи.

Дані, що зберігаються в картках ОЗ, дозволяють групувати і обробляти інформацію за такими основними ознаками:

  • синтетичними рахунками;
  • групами, підгрупами основних засобів;
  • інвентарними номерами;
  • номерами карток обліку ОЗ;
  • структурним підрозділам;
  • матеріально-відповідальними особами;
  • кодами норм зносу;
  • використанням;
  • приладдям;
  • призначенням та ін.