Відомість інвентаризації

Даний модуль створений для формування відомостей інвентаризації основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів.

Безпосередньо в реєстрі відомостей інвентаризації по пункту меню Сервіс / Налаштування, за необхідності, можна виконати налаштування відомості шляхом встановлення відміток:

  • Заповнення фактичних даних з зовнішнього імпортованого джерела;
    • Вибір файлу фактичних даних при створенні відомості;
  • Автоматичне визначення помилкових запасів;
  • Контроль дати закінчення інвентаризації відносно системної дати;
    • Кількість місяців для контролю.

Створення Відомості інвентаризації, відображення фактичних даних розглядається за посиланнями:

Створення Відомості інвентаризації;

Внесення фактичних даних та закриття відомості інвентаризації.