Загальна характеристика системи

Система Фінансове планування й аналіз призначена для отримання необхідних для управління даних про наявність та рух оборотних коштів у різних розрізах, для формування бюджетів підприємств, для формування кошторисів та планів асигнувань бюджетних установ. Набір оперативних режимів системи забезпечує швидке отримання ряду важливих фінансових показників, що дозволяють оцінити ліквідність оборотних коштів і успішність кредитної політики.

Функціонал системи Фінансове планування й аналіз доступний для роботи через тонкий клієнт (десктопна версія Комплексу) та, частково, через веб-клієнт (web-версія Комплексу).

Мал. 1. Система Фінансове планування й аналіз
Система Фінансове планування й аналіз

Система Фінансове планування й аналіз складається з наступних модулів:

 • Налаштування – призначений для налаштування параметрів роботи системи, заповнення довідників та створення журналів, типових операцій, комісій, встановлення параметрів нумерації документів, налаштування загальних параметрів системи;
 • Керування доступом – призначений для управління правами доступу за ролями та користувачами до документів, журналів, в межах системи, а також містить параметри відображення та роботи з документами, налаштування відображення вкладок та списку доступних операцій різних груп організації;
 • Фінансові таблиці – призначений для формування та налаштування шаблону фінансової таблиці, де задаються рядки, стовпці та параметри перерахування показників. формування, розрахунку та контролю довільних взаємопов'язаних таблиць;
 • Аналіз наявності й руху ГК – забезпечує отримання інформації про поточну наявність і рух грошових коштів.. Інформація виводиться помісячно і за рік в будь-якій обраній валюті;
 • Аналіз руху запасів – забезпечує отримання інформації про поточну наявність і рух запасів. Інформація надається щомісяця і за рік в будь-якій обраній валюті;
 • План надходжень і виплат по рахунках – призначений для прогнозування даних про рух грошових коштів за документами (рахунки, рахунок-накладні, договори) за вказаний період від дати розрахунку, що відображають надходження і виплати по контрагентах та аналітичних картках. Надає інформацію про поточну наявність дебіторської та кредиторської заборгованості в будь-якій обраній валюті;
 • Звіти – призначений для роботи зі звітами;
 • Кошторис та план асигнувань – призначений для ведення кошторису і плану асигнувань, формування мережі бюджетних організацій, і реєстрів розподілів відкритих асигнувань. Модуль включає в себе реєстр кошторисів та змін до кошторисів та реєстр розподілів;
 • Кошториси заходів – призначений для формування кошторису заходів. ведення деталізації бюджету підприємства по заходам календарного плану, введення планових сум кошторису в розрахункову таблицю в розрізі аналітики, розрахунку кошторису, формування / проведення проводок всередині розрахункової таблиці, отримання даних фактичних витрат і оплат за кошторисом;
 • Бюджети (налаштування та реєстр документів) – призначений для створення, редагування і зберігання моделей, груп/підгруп та типів шаблонів бюджетів;
 • Бюджети WEB – призначений для формування бюджетів введення планових показників та збору фактичних показників на підставі проводок, відправлених в Головну книгу, в розрізі вибраних аналітичних реквізитів по вказаних рахунках.