Загальна характеристика системи

Управління оборотним капіталом будується на аналізі необхідного обсягу закупівель, дебіторської та кредиторської заборгованості і грошових коштів. Результати аналізу дозволяють визначити критичні ділянки в циклі руху оборотного капіталу.

Система Фінансове планування й аналіз призначена для отримання необхідних для управління даних про наявність та рух оборотних коштів у різних розрізах. Набір оперативних режимів системи забезпечує швидке отримання ряду важливих фінансових показників, що дозволяють оцінити ліквідність оборотних коштів і успішність кредитної політики.

Функціонал системи Фінансове планування й аналіз доступний для роботи через тонкий клієнт (десктопна версія Комплексу) та, частково, через веб-клієнт (web-версія Комплексу).

Система Фінансове планування й аналіз
Рис. 1. Система Фінансове планування й аналіз

Система Фінансове планування й аналіз складається з наступних модулів:

 • Налаштування – призначений для налаштування параметрів роботи системи, заповнення довідників та створення журналів, типових операцій, комісій, встановлення параметрів нумерації документів, налаштування загальних параметрів системи;
 • Керування доступом – призначений для управління правами доступу за ролями та користувачами до документів, журналів, в межах системи, а також містить параметри відображення та роботи з документами, налаштування відображення вкладок та списку доступних операцій різних груп організації;
 • Фінансові таблиці – призначений для формування та налаштування шаблону фінансової таблиці, де задаються рядки, стовпці та параметри перерахування показників. формування, розрахунку та контролю довільних взаємопов'язаних таблиць;
 • Аналіз наявності й руху ГК – забезпечує отримання інформації про поточну наявність і рух грошових коштів.. Інформація виводиться помісячно і за рік в будь-якій обраній валюті;
 • Аналіз руху запасів – забезпечує отримання інформації про поточну наявність і рух запасів. Інформація надається щомісяця і за рік в будь-якій обраній валюті;
 • План надходжень і виплат по рахунках – призначений для прогнозування даних про рух грошових коштів за документами (рахунки, рахунок-накладні, договори) за вказаний період від дати розрахунку, що відображають надходження і виплати по контрагентах та аналітичних картках. Надає інформацію про поточну наявність дебіторської та кредиторської заборгованості в будь-якій обраній валюті;
 • Звіти – призначений для роботи зі звітами;
 • Кошторис та план асигнувань – призначений для ведення кошторису і плану асигнувань, формування мережі бюджетних організацій, і реєстрів розподілів відкритих асигнувань. Модуль включає в себе реєстр кошторисів та змін до кошторисів та реєстр розподілів;
 • Кошториси заходів – призначений для формування кошторису заходів. ведення деталізації бюджету підприємства по заходам календарного плану, введення планових сум кошторису в розрахункову таблицю в розрізі аналітики, розрахунку кошторису, формування / проведення проводок всередині розрахункової таблиці, отримання даних фактичних витрат і оплат за кошторисом;
 • Бюджети (налаштування та реєстр документів) – призначений для створення, редагування і зберігання моделей, груп/підгруп та типів шаблонів бюджетів;
 • Бюджети WEB – призначений для формування бюджетів введення планових показників та збору фактичних показників на підставі проводок, відправлених в Головну книгу, в розрізі вибраних аналітичних реквізитів по вказаних рахунках.