План надходжень і виплат по рахунках

Аналіз розрахунків з дебіторами здійснюється в модулі План надходжень і виплат по рахунках на вкладці Надходження.

При вході в модуль План надходжень і виплат по рахунках відкривається вікно Вибірка, в якому здійснюється налаштування. Для подальшого виклику вікна Вибірка в реєстрі надходжень/виплат здійснюється по клавіші Вид/Вибірка (клавіша F6).

Якщо параметр Суми періодів відображати накопичувально включений, то суми заборгованостей по колонках періодів відображаються з початку всіх періодів по кінець періоду колонки.

Якщо параметр Включати заборгованість за рамками періоду вибірки включений, то для вкладки За контрагентом додаються дві додаткові колонки, для відображення заборгованості з терміном, що виходять за межі періодів вибірки

На вкладці виводиться дебіторська заборгованість по кожному контрагенту в обраній валюті перегляду. Дані виводяться в двох колонках: в колонці Разом відображається сумарна дебіторська заборгованість кожного контрагента, а в лівій колонці показана дебіторська заборгованість, розрахована на відповідну дату на підставі зареєстрованих рахунків до отримання з урахуванням відстрочки платежів. Можливі наступні варіанти завдання дати щодо поточної (в днях): -90, -60, -30, -15, -10, -5, -3, Сьогодні, +3, +5, +10, +15, +30, +60, +90.

Зміна дати перегляду виконується по клавішах і →. Перегляд списку рахунків, що склали заборгованість, виконується по клавіші Enter. У вікні Список документів представлені всі рахунки за даним контрагентом. По клавіші Enter у полі документу вікна Список рахунків відкривається вікно рахунку (рахунку-накладної). За комбінації клавіш Enter на вкладці Надходження вікна Прогноз надходжень і виплат відкривається Аналітична картка дебітора. Крім назви контрагента вона містить наступні розрахункові дані:

  • сума заборгованості- з яких документів та сум вона складається;
  • термін кредитування;
  • розрахунковий % авансу.

Перераховані дані розраховуються за встановлений період аналізу. Для зміни періоду аналізу в меню Реєстр / Період аналізу вибирається необхідне значення параметра Рік, Квартал, Місяць.

Для розрахунку середнього терміну розрахунків по кредитах використовуються дані про обсяги продажів за встановлений період аналізу і дебіторська заборгованість на кінець періоду.

Середній термін кредитування розраховується за формулою:

(Вартість дебіторської заборгованості / Обсяг продаж)* Тривалість періоду аналізу ( у днях)

Розрахунковий відсоток авансу розраховується за формулою:

100- ( Встановлений термін кредитування/Середній термін кредитування)

Для друку отриманих даних використовується комбінація клавіш Alt + F9 (команда меню Звіт / Формування звіту...) і вибирається звіт Аналіз розрахунків з дебіторами.

Приклади аналізу кредитної політики

У наведених нижче прикладах, вважається, що термін кредитування по підприємству становить 3 дні. Це означає, що товар планується відвантажувати на умовах його оплати протягом 3 днів. Передбачуваний максимальний термін погашення кредиторської заборгованості становить 1 місяць. Недотримання кредитної політики призводить до дефіциту обігових коштів, що має досить серйозні наслідки для підприємства (рішення приймається виходячи з аналізу наявності і руху оборотних коштів).

Приклад 1:

Період аналізу дорівнює рік, термін кредитування вимірюється в місяцях. Обсяг реалізації за рік склав 145'290.00 грн. Дебіторська заборгованість на кінець періоду становить 59'750.00

Середній термін кредитування становить 59'750.00 / 145'290.00 * 12 = 5 місяців. Це означає, що розрахунки по товарах, відвантажених в кредит, в середньому проводилися через 5 місяців, що перевищує запланований термін погашення заборгованості в 1 місяць.

Дії: Перевірити за звітами, які з дебіторів більшою мірою не виконують умови по оплаті товарів, відвантажених в кредит і вжити заходів для погашення дебіторської заборгованості;

  • Здійснювати продаж на умовах не менше 80% передоплати;
  • Збільшити обсяги продажів, контрагентам, які мають найнижчий відсоток ризику. Аналогічні розрахунки проводяться і по кожному контрагенту.

Приклад 2:

Період аналізу встановлено дорівнює місяцю, термін кредитування вимірюється в днях. По контрагенту "СОВІНТЕРТРЕЙД" обсяг продажів за місяць склав 80'970.00 грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками на місяць на кінець місяця становить 28'970.00 грн.

Середній термін кредитування по "СОВІНТЕРТРЕЙДУ" становить 28'970.00 / 80'970.00 * 30 = 10 днів.

При розрахунках не враховуються продажі, зроблені в період менший, ніж термін кредитування, встановлений для підприємства або контрагента, до закінчення розрахункового періоду.

Приклад 3:

Термін кредитування по підприємству становить 3 дні. Проводиться розрахунок необхідного відсотка авансового платежу для "СОВІНТЕРТРЕЙД": 100 - (3/10 * 100) = 70%.

Отримана цифра говорить про те, що для даного контрагента потрібно виставляти рахунки з умовою передоплати не менше 70%. Тільки в цьому випадку можливе дотримання кредитної політики підприємства. Однак, якщо врахувати, що критичний термін погашення заборгованості складає 1 місяць, отриманий результат не виходить за допустимі межі (70% ризику)

Аналіз розрахунків з кредиторами проводиться в модулі План надходжень і виплат за рахунками на вкладці Виплати.

У колонці Разом відображається сумарна кредиторська заборгованість кожного контрагента, в колонках з ліва показана кредиторська заборгованість, розрахована на відповідну дату на підставі зареєстрованих рахунків до оплати з урахуванням відстрочки платежів. Можливі наступні варіанти встановлення дати щодо поточної: -90, -60, -30, -15, -10, -5, -3, Сьогодні, +3, +5, +10, +15, +30, +60, + 90. Зміна дати перегляду виконується по клавішах і →. Перегляд списку рахунків, що склали заборгованість, виконується по клавіші Enter.