План надходжень і виплат по рахунках

Модуль План надходжень і виплат по рахунках призначений для прогнозування даних про надходження та виплати за документами (рахунки, рахунок-накладні, договори), тут представлена інформація про поточну наявність дебіторської та кредиторської заборгованості в будь-якій обраній валюті.

Примітка: Функціонал модулю доступний для роботи через тонкий клієнт (десктопна версія Комплексу).
Модуль План надходжень і виплат по рахунках через тонкий клієнт
Рис. 1. Модуль План надходжень і виплат по рахунках через тонкий клієнт

При вході в модуль План надходжень і виплат по рахунках відкривається вікно Вибірка, в якому здійснюється налаштування даних, що будуть виведені у реєстрі модуля:

 • можна обрати тип Документа для здійснення вибірки: Рахунки, Рахунки-накладні, Договори;
 • встановити відмітки () напроти Журналів, дані яких будуть брати участь у вибірці;
 • користувач може шляхом ручного введення встановити необхідні Періоди (у стовпцях Дні або Дата);
 • у полі Статус можна встановити вимогу вибірки для документів з певним статусом (Чернетка, В роботі, На затверджені, Затверджений, Виконаний, Анульований);
 • у разі необхідності, встановити відмітки () у параметрах:
  • Суми періодів відображати накопичувально – суми заборгованостей по колонках періодів відображатимуться з початку всіх періодів по кінець періоду вибірки накопичувано;
  • Включати заборгованість за рамками періоду вибірки – суми включатимуть заборгованість, термін якої виходить за межі періодів вибірки. Якщо параметр включений, то для вкладки За контрагентом додаються два додаткові стовпці (> -90 та > 90), для відображення заборгованості з терміном, що виходять за межі періодів вибірки.
Вікно Вибірка
Рис. 2. Вікно Вибірка

Подальший виклик вікна Вибірка, у разі необхідності, виконується в реєстрі модуля по пункту меню Вид / Вибірка (клавіша F6).

Для виведення даних в модулі у полі Дата розрахунку викорчовувачем встановлюється необхідна дата (по клавіші F3 або за допомогою іконки, що розташована праворуч у полі введення – ).

Інформація у модулі План надходжень і виплат по рахунках представлена на вкладках:

 • По контрагентах – дані у реєстрі модуля виводяться у розрізі контрагентів. При цьому, ці дані відображаються окремо по надходженнях (на вкладці Надходження), окремо по витратах (вкладка Виплати);
 • За аналітичними картками – дані у реєстрі модуля виводяться у розрізі відповідних карток., також окремо по надходженнях (на вкладці Надходження), окремо по витратах (вкладка Виплати).

Аналіз розрахунків з дебіторами здійснюється в модулі План надходжень і виплат по рахунках, на вкладці По контрагентах / Надходження. Тут виводиться дебіторська заборгованість по кожному контрагенту в обраній валюті перегляду у стовпцях, які умовно можна розділити, як:

 • Найменування контрагента – зазначаються назви контрагентів, по яким виводяться розрахункові дані;
 • періоди – відображаються суми дебіторської заборгованості, розраховані на відповідну дату на підставі зареєстрованих рахунків до отримання з урахуванням відстрочки платежів. Можливі наступні варіанти завдання дати щодо поточної (в днях): -90, -60, -30, -15, -10, -5, -3, Дата розрахунку, +3, +5, +10, +15, +30, +60, +90;
 • Разом – відображається сумарна дебіторська заборгованість кожного контрагента за весь період (відповідно до виконаних налаштувань вибірки).

Зміна дати перегляду виконується у полі Дата розрахунку.

Для виведення даних реєстру в деталізованому вигляді потрібно обрати необхідний запис та пункту меню Вид / Деталізація (комбінація клавіш Ctrl + Alt + F3) вивести вікно Деталізація по обраному контрагенту.

Перегляд списку рахунків, що склали заборгованість, виконується по клавіші Enter або по подвійному натисканні лівої клавіші миші на потрібному записі. У вікні Список документів представлені всі рахунки контрагента.

Вікно Список документів
Рис. 3. Вікно Список документів

У вікні Список документів можна викликати документ, згідно якого сформувалась дебіторська заборгованість у контрагента. Це виконується по клавіші Enter або по подвійному натисканні лівої клавіші миші на потрібному записі документа вікна Список рахунків. Відкривається вікно рахунку (рахунку-накладної, рахунку на отримання, тощо).

Вікно Рахунок на одержання
Рис. 4. Вікно Рахунок на одержання

Аналіз розрахунків по кредиторській заборгованості здійснюється в модулі План надходжень і виплат по рахунках, на вкладці По контрагентах / Виплати. Тут інформація виводиться аналогічно, як на вкладці По контрагентах / Находження, тільки у розрізі кредиторської заборгованості.

Модуль План надходжень і виплат по рахунках. Вкладка По контрагентах / Виплати
Рис. 5. Модуль План надходжень і виплат по рахунках. Вкладка По контрагентах / Виплати

Аналіз кредиторської та дебіторської заборгованостей за аналітичними картками виконується на вкладці За аналітичними картками.

Аналіз розрахунків дебіторської заборгованості за аналітичним картками здійснюється на вкладці Надходження.

Перегляд аналітичної картки дебітора виконується по клавіші Enter або по подвійному натисканні лівої клавіші миші на потрібному записі. Відкривається Аналітична картка дебітора. Крім назви контрагента вона містить наступні розрахункові дані:

 • сума заборгованості- з яких документів та сум вона складається;
 • термін кредитування;
 • розрахунковий % авансу.

Перераховані дані розраховуються за встановлений період аналізу. Для зміни періоду аналізу в меню Реєстр / Період аналізу вибирається необхідне значення параметра Рік, Квартал, Місяць.

Для розрахунку середнього терміну розрахунків по кредитах використовуються дані про: обсяги продажів за встановлений період аналізу, дебіторська заборгованість на кінець періоду.

Середній термін кредитування розраховується за формулою:

Розрахунковий відсоток авансу розраховується за формулою:

Аналіз розрахунків по кредиторській заборгованості за аналітичними картками здійснюється в модулі План надходжень і виплат по рахунках, на вкладці За аналітичними картками / Виплати. Тут інформація виводиться аналогічно, як на вкладці За аналітичними картками / Находження, тільки у розрізі кредиторської заборгованості.

Для друку отриманих даних використовується пункт меню Звіт / Формування звіту... (комбінація клавіш Alt + F9) і вибирається звіт Аналіз розрахунків з дебіторами.