Загальна характеристика підсистеми

Підсистема Облік грошових коштів призначена для ведення обліку наявності та руху грошових коштів, ведення розрахунків з підзвітними особами та розрахунків з депонентами.

Функціональні можливості підсистеми дозволяють формувати різні види первинних платіжних документів, проводити реєстрацію виписок банку і касових операцій, вести журнал авансових звітів і картотеку депонентів, проводити операції купівлі-продажу валюти. Тісна інтеграція з іншими системами комплексу дозволяє встановлювати зв’язки документів оплати з рахунками та договорами, проводити виплати за платіжними відомостями, формувати бухгалтерські проводки по документах.

Підсистема Облік грошових коштів забезпечує наступні функції:

  • облік банківських операцій в національній та іноземній валютах;
  • облік касових операцій в національній та іноземній валютах;
  • облік операцій по розрахунках з підзвітними особами;
  • облік розрахунків з депонентами;
  • взаємодія з системами «Клієнт – Банк»;
  • формування звітів стосовно наявності та руху грошових коштів.

До складу підсистеми включено модулі та групи модулів: