Виписки банку

Модуль Виписки банку призначений для створення операцій руху безготівкових грошових коштів. Облік руху та наявності безготівкових грошових коштів ведеться в розрізі рахунків в банках (об'єкти обліку), що відкриті підприємством (Рахунок в національній валюті, Рахунок в іноземній валюті, Спец. рахунок ПДВ, тощо) та у валюті (будь-яка налаштована валюта, наприклад, Гривня, Євро,Долар США). Рахунки в банках налаштовуються для кожного підприємства в модулі Налаштування на закладці Об'єкти обліку Об'єкти обліку. Видів валют налаштовуються у системі Загальні довідники у модулі Види валют.

Потрібний рахунок обирається в полі Рахунок зі списку. Праворуч в полі Підсумки у валюті автоматично буде відображено вид валюти, за якою проводяться операції на цьому рахунку.

Реєстр операцій модулю відображається в двох видах, які переключаються по відповідному пункту меню Вид:

  • групування операцій по датах. В модулі розраховується вхідний залишок, сумарні обороти і вихідний залишок за кожен день. Підсумкові дані представлені в валюті, вказаній в полі Підсумки у валюті. Перехід до даного виду відображення операцій проводиться за пунктом меню Вид / Групування по датах (комбінація клавіш Alt + 1);

  • відображення операцій списком в хронологічному порядку. Дану форму подання зручно використовувати для пошуку конкретної операції по контрагенту або за номером документа. Перехід до даного виду відображення операцій виконується по пункту меню Вид / Список операцій (комбінація клавіш Alt + 2).

При наступному вході в модуль запам’ятовується вигляд реєстру, встановлений раніше.

При проведенні документів автоматично відбувається рознесення аналітики з аналітичної картки балансового рахунку, за умови внесення таких даних в первинний документ.

У модулі Виписки банку для роботи з операціями руху грошових коштів доступні дії:

В розділі Користувацькі нотатки детально описана робота з виписками банків:

Обробка банківських виписок;

Видалення банківської виписки.