Звіти

Цей модуль призначений для роботи з усіма звітами модуля в одному місці. Модуль зручний при первинному формуванні списку звітів і коригування форм і при формуванні облікової документації за день, місяць або інший період.

Функціонал модулю Звіти доступний для роботи через тонкий клієнт (десктопна версія Комплексу).

Модуль Звіти
Рис. 1. Модуль Звіти

Робота зі звітами більш повно описана у п. Загальне для всіх систем.