Загальна характеристика системи

Підсистема Головна книга призначена для ведення зведеного бухгалтерського обліку на підставі первинних документів, а також для формування внутрішньої і зовнішньої звітності.

Облік у підсистемі ґрунтується на використанні документа для реєстрації операції. Проводки формуються на підставі відповідних первинних документів. Для кожного бухгалтерського запису зберігаються дані про користувача, який створив операцію.

Мал. 1. Система Бухгалтерський та податковий облік, підсистема Головна книга
Система Керування фінансовими розрахунками, підсистема Облік грошових коштів

До складу підсистеми включено модулі та групи модулів:

 • Налаштування – призначений для налаштування режиму формування та передачі проводок до Головної книги по системах всього Комплексу, здійснюється налаштування типових операцій підсистеми і параметрів контролю допустимих кореспонденцій рахунків. В модулі створюються довідники, задаються параметри нумерації, налаштовуються проводки та загальні параметри налаштування підсистеми;
 • Керування доступом – призначений для управління правами доступу за ролями та користувачами до документів, журналів та проводок в межах системи Головна книга, а також містить параметри відображення документів та налаштування відображення вкладок;
 • Початковий баланс – призначений для введення початкових залишків за всіма обліковими синтетичними та аналітичними рахунками окремо по кожній бухгалтерській книзі і для формування вступного балансу підприємства на дату початку розрахунків;
 • Головний журнал – призначений для перегляду господарських операцій та проводок по кожній операції;
 • Головна книга – призначений для отримання зведеної оперативної інформації про стан бухгалтерських рахунків в будь-який момент часу, а також для формування звітів;
 • Оборотно-сальдовий баланс – призначений для аналізу оборотів і сальдо по рахунках за обраний період;
 • Оборотні відомості – призначений для формування довільних різних відомостей по рахунках;
 • Відомості аналітичного обліку – призначений для формування відомостей по аналітичних картках, у т.ч. з використанням аналітичних довідників;
 • Бухгалтерські довідки (Ф1, Ф2) – призначені для документального оформлення різних господарських операцій, які не відображаються у Комплексі спеціальними первинними документами (закриття рахунків в кінці місяця та інші бухгалтерські операції);
 • Керування періодами – призначений для процедури закриття розрахункового періоду, в процесі якої здійснюються необхідні розрахунки, і виконується перевірка коректності системи обліку. У модулі можливе відкриття закритих періодів;
 • Меморіальні ордери – призначений для роботи підприємств, бухгалтерський облік на яких ведеться з використанням меморіальних ордерів;
 • Регламентована звітність – призначений для отримання звітів, регламентованих законодавством;
 • Звіти – дозволяє отримати звіти системи Головна книга.

Функціонал підсистеми Головна книга доступний для роботи через тонкий клієнт (десктопна версія Комплексу) та, частково, через веб-клієнт (web-версія Комплексу).