Загальна характеристика системи

Підсистема призначена для ведення зведеного бухгалтерського обліку на підставі первинних документів, а також для формування внутрішньої і зовнішньої звітності.

Облік у системі ґрунтується на використанні документа для реєстрації операції. Проводки формуються на підставі відповідних первинних документів. Для кожного бухгалтерського запису зберігаються дані про користувача, який створив операцію.

Модуль Налаштування призначений для налаштування режиму формування та передачі проводок до Головної книги по системах, здійснюється налаштування типових операцій і параметрів контролю допустимих кореспонденцій рахунків. В модулі створюються довідники, задаються параметри нумерації, налаштовуються проводки та загальні параметри налаштування підсистеми.

Модуль Керування доступом призначений для управління правами доступу за ролями та користувачами до документів, журналів та проводок в межах системи Головна книга, а також містить параметри відображення документів та налаштування відображення вкладок.

Модуль Початковий баланс призначений для введення початкових залишків за всіма обліковими синтетичними та аналітичними рахунками окремо по кожній бухгалтерській книзі і для формування вступного балансу підприємства на дату початку розрахунків.

Модуль Головний журнал призначений для перегляду господарських операцій та проводок по кожній операції.

Модуль Головна книга призначений для отримання зведеної оперативної інформації про стан бухгалтерських рахунків в будь-який момент часу, а також для формування звітів.

Модуль Оборотно - Сальдовий баланс призначений для аналізу оборотів і сальдо по рахунках за обраний період.

Модуль Оборотні відомостіпризначений для формування довільних різних відомостей по рахунках.

Модуль Відомості аналітичного облікупризначений для формування відомостей по аналітичних картках, у т.ч. з використанням аналітичних довідників.

Модулі Бухгалтерські довідкипризначені для документального оформлення різних господарських операцій, які не відображаються у Комплексі спеціальними первинними документами (закриття рахунків в кінці місяця і інші бухгалтерські операції).

Модуль Керування періодами призначений для процедури закриття розрахункового періоду, в процесі якої здійснюються необхідні розрахунки, і виконується перевірка коректності системи обліку. У модулі можливе відкриття закритих періодів.

Модуль Меморіальні ордерипризначений для роботи підприємств, на яких ведеться робота з меморіальними ордерами.

Модуль Регламентована звітністьпризначений для отримання звітів, регламентованих законодавством.

Модуль Звіти дозволяє отримати звіти системи Головна книга.

Підсистема Бухгалтерський облік та податковий облік / Головна книга