Регламентована звітність

Модуль призначений для налаштування користувачем бухгалтерської та іншої регламентованої законодавством звітності та подальшого друку форм за допомогою FR-звітів розділу форм 816 і 1230.

Робота з модулем Регламентована звітність можлива через тонкий клієнт.

Модуль Регламентована звітність
Рис. 1. Модуль Регламентована звітність

Для регламентованої законодавством звітності, Комплекс містить шаблони налаштувань, на основі яких можна сформувати власні шаблони згідно з бухгалтерськими налаштуваннями поточної бази. У шаблоні налаштування форми можливе довільне редагування рядків і колонок, вказуються параметри розрахунку параметру форми (такі як: отримання за вказаний розрахунковий період вхідного і вихідного сальдо за рахунком/аналітикою рахунку; дебетових і кредитових оборотів за рахунком/аналітикою рахунку, використання значення довільної клітинки будь-якого шаблону, підсумкових сум). Іншою основною функціональною можливістю модуля є створення архіву розрахунків для кожної форми звітності в розрізі облікових періодів зі збереженням всіх коригувань (у т. ч. і ручних коригувань).

При створенні та налаштуванні користувацьких шаблонів форм звітності у вікні Шаблон налаштування форми у стовпці розрахунку, по кнопці Enter відкривається вікно Параметри розрахунку комірки при встановленні позначки в полі Розгорнути аналітику на рівні з можливістю вказати необхідний рівень (1 ... 10) є можливість формування звіту з розгорнутими даними аналітики певного рівня.

У модулі Керуваннядоступом Головної книги на вкладці Журнали визначається розмежування доступу користувачам до налаштування шаблонів звітів. При налаштуванні параметра Налаштування звітності Головної книги і при налаштуванні параметра Розрахункова звітність Гол. книги визначається формування розрахункових даних по них.

У полі Розділи шаблонів по клавіші F3 (шляхом натискання кнопки зі стрілкою (), що розміщена праворуч від поля Розділи шаблонів)викликається вікно Розділів шаблонів, що відображає розділи шаблонів, які заповнюються шляхом вибору зі списку системних розділів.

Для відображення шаблонів всіх розділів у полі Розділи шаблонів, потрібно очистити клавішею Пробіл значення поля.

У вікні Розділи шаблонів по пункту меню Реєстр / Створити або клавішею Ins можна створити власний розділ шаблонів зазначивши Код розділу і Найменування.

Створення розділу шаблону
Рис. 2. Створення розділу шаблону

У полі Журнал вибирається журнал (Всі журнали, Документи без журналу) для шаблону звіту і розрахунків по ньому. Нові призначені для користувача журнали додаються в модулі Налаштування на вкладці Довідники / Журнали.

Примітка: Шаблони налаштувань форм подані в двох видах: системні і користувацькі. Шаблони налаштувань системного виду оновлюються з установкою пакета оновлень аналогічно шаблонам звітів. За системними шаблонами можна робити розрахунки, вони не редагуються. Ці шаблони є зразками, на основі яких можна породити власні шаблони для модифікації згідно з поточними бухгалтерськими налаштуваннями.

За потреби проводиться експорт/імпорт призначеного для користувача шаблону налаштувань форми. Для цього необхідно:

 • у базі-джерелі встановити курсор на шаблон, що експортується в реєстрі. Вибрати пункт меню Реєстр / Експорт (комбінація клавіш Alt+E). Вказати довільний каталог на локальному диску;
 • у базі-джерелі вибрати пункт меню Реєстр / Імпорт (комбінація клавіш Alt+I). Вказати файл архіву налаштування шаблону (приклад, RGOTCH_20110329). Далі відкриється вікно з реквізитами імпортованого шаблону.

У модулі Регламентована звітність доступно логічне видалення звітів по клавіші F8 або по пункту меню Реєстр / Видалити. Щоб відобразити видалені звіти необхідно виконати команду по пункту меню Вид / Показувати лог.видал.

Після налаштування шаблону в реєстрі розрахунків форм звітності створюються і розраховуються дані для форм звітності за вказаними параметрами розрахунку (права таблиця). Згідно з позицією меню Реєстр / Створити або клавіші Ins відкривається вікно Створення розрахунку, в якому заповнюються поля:

 • Період розрахунку – заповнюється шляхом вибору періоду по клавіші F3;
 • Тип балансу – обирається по клавіші F3 зі списку (Обліковий / Валютний);
 • Номер звіту – заповнюється вручну;
 • Примітка – заповнюється вручну при необхідності;
 • Валюта фільтру – вибирається зі списку по клавіші F3;
 • Валюта звіту – вказується валюта, в якій відображатимуться значення в звіті (Облікова / Ін. валюта);
 • Параметр Поденний розрахунок вказується при необхідності деталізації звітів по днях проводок. Приклад такого звіту – 372 FR Довільна форма звітності з поденним розрахунком.
Створення розрахунку
Рис. 3. Створення розрахунку

У результаті буде створена група Розрахунку з першим записом – Первинний розрахунок.

Якщо підприємство веде централізований облік, то існує можливість створити консолідований розрахунок. Розрахунок консолідованої форми проводиться на тому ж шаблоні, але в осередку відображаються суми з розрахунків підлеглих структурних одиниць. Консолідований розрахунок може здійснювати тільки той користувач, у якого в підсистемі Головна книга в модулі Доступ до даних встановлено параметр Створення консолідованого розрахунку і встановлений режим Консолідація.

Відкрити для перегляду поточні дані розрахунку можна за допомогою клавіші Enter, попередньо встановивши курсор на останньому записі в групі розрахунку, або за допомогою комбінації клавіш Ctrl+Enter, попередньо встановивши курсор на групу розрахунку.

У результаті відкривається вікно Розрахунок форми для перегляду розрахованих даних звіту форми.

В осередку розрахунку форми (перетин колонки і рядку) за допомогою клавіші Enter відкривається вікно роз'яснення розрахункової суми.

Перегляд розрахунку і шаблону можливий одночасно кількома користувачами, а редагувати – має право тільки один користувач.

Коригування сумових даних форм звітності після розрахунку можна здійснити одним із двох способів:

 • 1-й спосіб. За допомогою клавіші Створити (Ins) на запису попередньої редакції розрахунку. У результаті виконання операції або створюється новий запис у таблиці розрахунків типу Перерахунок (при цьому автоматично перераховуються дані по налаштуванню шаблону без урахування сум внесених вручну в попередніх коригуваннях), або видається повідомлення: Дані не змінилися, коригування не створено!
 • 2-й спосіб. Необхідно зайти всередину останнього за порядком запису в групі розрахунку і вручну відкоригувати дані комірки детального рядка. При виході із запису після такого редагування розрахунку типу Первинний і Перерахунок автоматично створюється новий запис групи розрахунку – Коригування, де зберігаються дані ручної модифікації та нові розрахункові суми. При ручній зміні останнього запису розрахунку типу Коригування за запитом Зберегти зміни в поточну коригування можна зберегти нові дані в поточному записі або створити новий запис типу Коригування.

Згідно з позицією меню Реєстр / Статус або комбінацією клавіш Alt+S змінюється статус (Відкритий, Закритий) для всієї групи розрахунку, або за діапазоном від поточного запису до першого (останнього) запису з розрахунку.

У реєстрі розрахунків за шаблоном за пунктом меню Реєстр / Перерахувати здійснюється перерахунок існуючої таблиці. У результаті перерахунку видаляються всі проміжні розрахунки і коригування. Повністю переформується розрахунок (як при створенні) і залишається тільки первинний розрахунок. Якщо в розрахунку є хоч один запис закритого статусу, то пункт меню Реєстр / Перерахувати неактивний.

Дозволено тільки видалення останнього запису в групі розрахунку, або всієї групи розрахунку, якщо вона не містить закритих записів.

У вікні Параметри розрахунку комірки меню для типу оборотів дебету і кредиту по комбінації клавіш Ctrl+Enter відкривається вікно Деталізація сум розрахунку, в якому відображається реєстр проводок обороту. При використанні комбінації клавіш Ctrl+Enter у реєстрі проводок відображається документ-підстава або операція.

У вікні розрахунку форми за допомогою клавіші F9 (пункт меню Реєстр / Друк) і комбінації клавіш Alt+F9 (пункт меню Звіт / Формування звіту) викликаються форми звітів розділу 372 Форми регламентованої звітності. Реалізовано форми звітності:

 • 372 FR Ф1 Баланс;
 • 372 FR Ф2 Звіт про фінансові результати;
 • 372 FR Ф1М, Ф2м Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва;
 • 372 FR Довільна форма звітності (для друку звіту по будь-якому шаблону налаштування форми модуля Регламентована звітність).

Існує можливість перегляду інформації про редагування шаблону. Висновок протоколу по конкретному шаблону: Shift+F10, у вікні задати дати з та по формування протоколу коригування шаблонів регламентованої звітності. Висновок протоколу по всіх шаблонах: Alt+F10.

Особливості роботи із шаблонами регламентованої звітності представлені у п. Робота з шаблонами регламентованої звітності.