Початковий баланс

Модуль призначений для введення залишків по синтетичних та аналітичних рахунках на початок періоду розрахунків у Комплексі .

Робота з модулем Початковий баланс можлива через тонкий та веб-клієнт.

Мал. 1. Модуль Початковий баланс через веб та тонкий клієнт
Система Керування фінансовими розрахунками, підсистема Облік грошових коштів

Примітка: Реалізація модулю Початковий баланс у web версії Комплексу знаходиться у розробці. На даний момент можливий тільки перегляд даних.

Даний модуль представлений у вигляді табличного реєстру Вступний баланс, що містить дані: номер рахунку та його найменування, валюта, ознака відношення до аналітичного типу рахунку, значення по дебету та кредиту. Користувачу доступні функції:перегляду переліку рахунків початкового балансу організації зі зазначеннями по ним за дебетом та кредитом, фільтрування (в розрізі бухгалтерських книг та сортування даних.

Уся інформація реєстру Вступний баланс згрупована окремо для кожного плану рахунків. Для цього обирається необхідна бухгалтерська книга.

Мал. 2. Модуль Початковий баланс. Вибір типу бухгалтерської книги
Модуль Початковий баланс. Вибір типу бухгалтерської книги

Якщо виділити рахунок балансу та здійснити подвійне натискання лівої клавіші миші по ньому (або по пункту меню Реєстр / Відкрити, або за допомогою іконки на панелі інструментів – ), можна відкрити аналітику по цьому рахунку.

Опції сортування та фільтрації даних доступні по кожному стовпцю вікна Вступний баланс – шляхом натискання на іконку у заголовку обраного стовпця:

 • іконка () – закріплення або відкріплення стовпця на початку таблиці реєстру;
 • іконка () – відображення або приховування стовпця з таблиці реєстру;
 • іконки – задають порядок сортування даних за зростанням (збільшення) чи спаданням (зменшення):
 • у полі Умова, із меню по іконці задається умова для фільтрування даних;
 • у полі Очистити фільтр можна видалити створену раніше умову фільтрування, шляхом натискання на іконку .

Наявні варіанти операцій фільтрації для текстових даних: містить, не містить, починається з, закінчується на, рівне, не рівне, пусто, не пусто, нуль, не нуль. Для дат: рівне, не рівне, до, після, сьогодні, вчора, цього місяця, минулого місяця, наступного місяця, цього року, минулого року, наступного року, пусто, не пусто, нуль, не нуль.

Можна задати кілька умов фільтрації. Введення додаткової умови фільтрації проводиться у вікні Персоналізований фільтр шляхом заповнення існуючого поля вікна, або натисканням на кнопку + Додати фільтр. Після, натискається кнопка Застосувати.

Для видалення зайвої умови використовується іконка, для відміни – кнопка Відміна або Очистити фільтр.

У результаті зазначення умов простого сортування, в заголовку стовпця, за яким налаштовується сортування, синім кольором підсвітиться значок стрілки, що відображає напрям сортування та з’явиться цифра 1, яка визначає порядковий номер черговості.

Мал. 3. Модуль Початковий баланс. Результат налаштування простого сортування даних виведення
Модуль Початковий баланс. Результат налаштування простого сортування даних             виведення

У вікні Вступний баланс доступна додаткова панель роботи з даними таблиці реєстру. Ця панель завжди знаходиться з правого боку таблиці реєстру та містить такі іконки:

 • Фільтр () – викликає меню приховування () та закріплення () колонок;
 • Групування ();
 • Пошук ();
 • Закріплення рядків ();
 • Розширений фільтр ();
 • Розширене сортування ().

Дані реєстру Вступний баланс доступні для:

 • перегляду (по пункту меню Реєстр/ Відкрити або по іконці – );
 • розрахунку (по пункту меню Реєстр/ Розрахувати або по іконці – );
 • оновлення (по пункту меню Реєстр/ Оновити або по іконці – );
 • друку (по пункту меню Реєстр/ Друк або по іконці – );
 • експорту по пункту Реєстр / Експорт поточного представлення (або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) у формат Excel, користувач має вказати директорію для збереження експортованих даних.

За допомогою пункту меню Вид/ Види реєстру обирається необхідний вид реєстру.

Для зручності навігації (переходу) в межах модуля Налаштування, по пункту меню Вид / Шаблон модуля (або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) можна виконувати перехід між наявними шаблонами в середині модулю.

За допомогою пункту меню Історія можна побачити історію відкритих модулів, з якими працював користувач протягом сеансу роботи. Вибір пункту використаних модулів з меню Історія відкриває відповідний модуль для роботи.

Далі розглянемо можливості роботи з модулем Початковий баланс через тонкий клієнт.

Дата початку розрахункового періоду встановлюється в підсистемі Загальні довідники / Картка підприємства / Параметри.

Мал. 4. Модуль Картка підприємства. Встановлення дати початку розрахункового періоду
Модуль Картка підприємства. Встановлення дати початку розрахункового періоду

Введення початкового балансу відбувається в системі Головна книга / Початковий баланс при незакритому обліковому періоді, інакше доступний тільки перегляд.

Початковий баланс вводиться окремо для кожного плану рахунків. Для цього обирається пункт меню Вид / Вибрати бухгалтерську книгу. У довіднику Бухгалтерські книги доступні налаштовані для підприємства бухгалтерські книги.

При створенні початкового балансу залишки на консолідуючих рахунках не вводяться. Вступне сальдо на консолідуючого рахунку формується із сальдо його субрахунків. За детальними синтетичними рахунками без аналітичного обліку вводяться залишки по дебету або кредиту рахунку.

Для рахунків, на яких відкрито аналітичний облік, вступні залишки вводяться по кожній аналітичній картці. (На момент введення початкового балансу аналітичний облік на бухгалтерському рахунку зазначається заздалегідь у загальному довіднику План рахунків). Залишок по синтетичному рахунку визначається розрахунково, як сума залишків по аналітичним рахункам з урахуванням типу сальдо. Введення залишків по аналітиці для вибраного рахунка виконується з використанням аналітичної картки. За відсутності необхідної картки вона створюється.

Заповнення таблиці вступного балансу здійснюється:

 • з використанням пункту Універсальний імпорт /Головна книга/Вступний баланс модуля Імпорт системи Сервіс .
 • вручну, числові значення вводять у відповідні стовпці (Дебет, Кредит) рахунків

Для ручного заповнення даних відкрити аналітику по обраному рахунку можна по пункту меню Реєстр / Відкрити або клавішею Enter. У вікні Аналітика по рахунку по пункту меню Створити картку або клавіші Ins створюється аналітична картка . У полі Реквізити аналітики по клавіші F3 викликається відповідний довідник, вводяться Суми залишків по Дебету та Кредиту. За необхідності створення групи карток у вікні Аналітична карткавикористовується пункт меню Створити групу карток або комбінація клавіш Ctrl+Ins .

Мал. 5. Введення залишків по аналітичному рахунку
Введення залишків по аналітичному рахунку

Для мультивалютних рахунків залишки вводяться по кожній валюті. Встановлюється курсор в таблиці вікна на рядок з необхідною валютою і вводиться сума залишку в валютному вираженні у відповідну колонку.

Для мультивалютних рахунків перерахунок в національну валюту здійснюється автоматично за курсом на дату, що передує даті введення вступного балансу. Наприклад, якщо вступний баланс вводиться на 01/01/2023 р., то використовується курс валют на 31/12/2022 р. Передбачається, що в попередньому періоді переоцінка валютних рахунків була проведена.

Для зміни дати початкового балансу вибирається пункт меню Реєстр / Змінити дату вступного балансу та у вікні запиту вказується новий початковий період. Після зміни дати суми залишків, введені раніше, не відновлюються.

Мал. 6. Зміна дати початкового балансу
Зміна дати початкового балансу
Примітка: У разі зміни курсу валют на дату, що передує даті введення початкового балансу, при ненульових залишках на мультивалютних рахунках коригується еквівалент у національній валюті шляхом підтвердження валютних залишків. Для цього курсор встановлюється в таблиці діалогового вікна на рядок з необхідною валютою і підтверджується сума в грошовому вираженні.