Початковий баланс

Модуль призначений для введення залишків по синтетичних та аналітичних рахунках на початок розрахункового періоду.

Робота з модулем Початковий баланс можлива через тонкий та веб-клієнт.

Система Керування фінансовими розрахунками, підсистема Облік грошових коштів
Рис. 1. Модуль Початковий баланс через веб та тонкий клієнт
Примітка: Реалізація модулю Початковий баланс уweb версії Комплексу знаходиться у розробці.

Даний модуль представлений у вигляді табличного реєстру Вступний баланс, що містить дані: номер рахунку та його найменування, валюта, ознака відношення до аналітичного типу рахунку, значення по дебету та кредиту. Користувачу доступні функції:перегляду переліку рахунків початкового балансу організації зі зазначеннями по ним за дебетом та кредитом, фільтрування (в розрізі бухгалтерських книг: головна книга, відкриті асигнування, кошторис та план асигнувань, бюджетний запит (імпорт)) та сортування даних.

Уся інформація реєстру Вступний баланс згрупована окремо для кожного плану рахунків. Для цього обирається тип бухгалтерської книги (Головна книга, Відкриті асигнування, Кошторис та план асигнувань, Бюджетний запит (Імпорт), створений в модулі План рахунків підсистеми Загальні довідники.

Для того, щоб вивести список рахунків початкового балансу за типом бухгалтерської книги, потрібно розвернути список натисканням на іконку , яка розташована під заголовком відповідного поля і в спадаючому списку обрати бажаний тип. Для згортання списку, потрібно натиснути на іконку .

Модуль Початковий баланс. Вибір типу бухгалтерської книги
Рис. 2. Модуль Початковий баланс. Вибір типу бухгалтерської книги

Якщо виділити рахунок балансу та здійснити подвійне натискання лівої клавіші миші по ньому (або по пункту меню Реєстр / Відкрити, або за допомогою іконки на панелі інструментів – ), можна відкрити аналітику по цьому рахунку.

Опції сортування та фільтрації даних доступні по кожному стовпцю вікна Вступний баланс – шляхом натискання на іконку у заголовку обраного стовпця:

 • іконка () – закріплення або відкріплення стовпця на початку таблиці реєстру;
 • іконка () – відображення або приховування стовпця з таблиці реєстру;
 • іконки – задають порядок сортування даних за зростанням (збільшення) чи спаданням (зменшення):
 • у полі Умова, із спадаючого меню по іконці задається умова для фільтрування даних;
 • у полі Очистити фільтр можна видалити створену раніше умову фільтрування, шляхом натискання на іконку .

Наявні варіанти операцій фільтрації для текстових даних: містить, не містить, починається з, закінчується на, рівне, не рівне, пусто, не пусто, нуль, не нуль. Для дат: рівне, не рівне, до, після, сьогодні, вчора, цього місяця, минулого місяця, наступного місяця, цього року, минулого року, наступного року, пусто, не пусто, нуль, не нуль.

Можна задати кілька умов фільтрації. Введення додаткової умови фільтрації проводиться у вікні Персоналізований фільтр шляхом заповнення існуючого поля вікна, або натисканням на кнопку + Додати фільтр. Після, натискається кнопка Застосувати.

Для видалення зайвої умови використовується іконка, для відміни – кнопка Відміна або Очистити фільтр.

У результаті зазначення умов простого сортування, в заголовку стовпця, за яким налаштовується сортування, синім кольором підсвітиться значок стрілки, що відображає напрям сортування та з’явиться цифра 1, яка визначає порядковий номер черговості.

Модуль Початковий баланс. Результат налаштування простого сортування даних             виведення
Рис. 3. Модуль Початковий баланс. Результат налаштування простого сортування даних виведення

У вікні Вступний баланс доступна додаткова панель роботи з даними таблиці реєстру. Ця панель завжди знаходиться з правого боку таблиці реєстру та містить такі іконки:

 • Фільтр () – викликає меню приховування () та закріплення () колонок;
 • Групування ();
 • Пошук ();
 • Закріплення рядків ();
 • Розширений фільтр ();
 • Розширене сортування ().

Дані реєстру Вступний баланс доступні для:

 • перегляду (по пункту меню Реєстр/ Відкрити або по іконці – );
 • розрахунку (по пункту меню Реєстр/ Розрахувати або по іконці – );
 • оновлення (по пункту меню Реєстр/ Оновити або по іконці – );
 • друку (по пункту меню Реєстр/ Друк або по іконці – );
 • експорту по пункту Реєстр / Експорт поточного представлення (або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) у формат Excel, користувач має вказати директорію для збереження експортованих даних.

За допомогою пункту меню Вид/ Види реєстру обирається необхідний вид реєстру.

Для зручності навігації (переходу) в межах модуля Налаштування, по пункту меню Вид / Шаблон модуля (або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) можна виконувати перехід між наявними шаблонами в середині модулю.

За допомогою пункту меню Історія можна побачити історію відкритих модулів, з якими працював користувач протягом сеансу роботи. Вибір пункту використаних модулів з меню Історія відкриває відповідний модуль для роботи.

Далі розглянемо можливості роботи з модулем Початковий баланс через тонкий клієнт.

Дата початку розрахункового періоду встановлюється в підсистемі Загальні довідники / Картка підприємства / Параметри.

Модуль Картка підприємства. Встановлення дати початку розрахункового періоду
Рис. 4. Модуль Картка підприємства. Встановлення дати початку розрахункового періоду

Введення початкового балансу відбувається в підсистемі Головна книга / Початковий баланс при незакритому обліковому періоді, інакше доступний тільки перегляд.

Початковий баланс вводиться окремо для кожного плану рахунків. Для цього обирається пункт меню Вид / Вибрати бухгалтерську книгу. У довіднику Бухгалтерські книги доступні: Головна книга, Відкриті асигнування, Кошторис та план асигнувань, Бюджетний запит (Імпорт).

При створенні початкового балансу залишки на консолідуючих рахунках не вводяться. Вступне сальдо на консолідуючому рахунку формується із сальдо його субрахунків. За детальними синтетичними рахунками без аналітичного обліку вводяться залишки по дебету або кредиту рахунку.

Для рахунків, на яких відкрито аналітичний облік, вступні залишки вводяться по кожній аналітичній картці. (На момент введення початкового балансу аналітичний облік на бухгалтерському рахунку відкривається заздалегідь у загальному довіднику План рахунків). Залишок по синтетичному рахунку визначається розрахунково як сума залишків по аналітичним рахункам з урахуванням типу сальдо. Введення залишків по аналітиці для вибраного рахунка виконується з використанням аналітичної картки. За відсутності необхідної картки вона створюється. Рахунки, на яких ведеться аналітичний облік, відображаються в реєстрі чорним кольором.

Заповнення таблиці вступного балансу здійснюється вручну, числові значення вводять у відповідні стовпці (Дебет, Кредит) рахунків.

Відкрити аналітику по виділеному рахунку можна по пункту меню Реєстр / Відкрити або клавішею Enter. У вікні Аналітика по рахунку по клавіші Ins створюється аналітична картка у вікні Аналітична картка. У полі Реквізити аналітики по клавіші F викликається відповідний довідник, вводяться Суми залишків по Дебету та Кредиту.

Введення залишків по аналітичному рахунку
Рис. 5. Введення залишків по аналітичному рахунку

Для мультивалютних рахунків залишки вводяться по кожній валюті. Встановлюється курсор в таблиці вікна на рядок з необхідною валютою і вводиться сума залишку в валютному вираженні у відповідну колонку.

Для мультивалютних рахунків перерахунок в національну валюту здійснюється автоматично за курсом на дату, що передує даті введення вступного балансу. Наприклад, якщо вступний баланс вводиться на 01/01/2022 р., то використовується курс валют на 31/12/2021 р. Передбачається, що в попередньому періоді переоцінка валютних рахунків була проведена.

Для зміни дати початкового балансу вибирається пункт меню Реєстр / Змінити дату вступного балансу та у вікні запиту вказується новий початковий період. Після зміни дати суми залишків, введені раніше, не відновлюються.

Зміна дати початкового балансу
Рис. 6. Зміна дати початкового балансу
Примітка: У разі зміни курсу валют на дату, що передує даті введення початкового балансу, при ненульових залишках на мультивалютних рахунках коригується еквівалент у національній валюті шляхом підтвердження валютних залишків. Для цього курсор встановлюється в таблиці діалогового вікна на рядок з необхідною валютою і підтверджується сума в грошовому вираженні.