Головна книга

Модуль Головна книга призначений для відображення бухгалтерських записів за обраним синтетичним рахунком за рік в розрізі місяців. Робота з модулем Головна книга можлива через тонкий клієнт.

Дані по рахунку згруповані за обліковими періодами. Комплекс розраховує підсумкові обороти за період і вихідне сальдо рахунку.

Мал. 1. Модуль Головна книга
Модуль Головна книга

Вибір рахунку може виконуватись у різні способи:

  • у полі Рахунокпо клавіші F3 ;
  • по пункту меню Вид / Вибір рахунку;
  • шляхом натискання на кнопку зі стрілкою , що розміщена правіше поля для вводу значень Рахунок.

Відкриється довідник План рахунків, де можна обрати з Бухгалтерської книги необхідний рахунок. Натиснути кнопку ОК для вибору, Скасувати – для відміни вибору.

Рік відображення Головної книги можна обрати по клавіші F3 в полі Період, по пункту меню Вид / Вибір періоду або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою (), що розміщена праворуч від поля для вводу значень Період.

Для перегляду аналітики по обраному рахунку за вказаний період, можна виділити місяць, в якому виконана операція, по пункту меню Реєстр / Відкритиабо по іконці – (чи клавішею Enter)відкрити вікно з аналітикою по рахунку, де представлені дані: Найменування аналітики / рахунок, Вх. Дебет, Вх. Кредит, Обор. Дебет, Обор. Кредит, Вих. Дебет, Вих. Кредит.

За замовчуванням дані модулю Головна книга представлені В валюті обліку. Відображення даних в базовій іноземній валюті виконується по пункту меню Вид / У базовій валюті або У базовій валюті (помісячно). При виборі пункту меню Вид / У базовій валюті (помісячно) суми сальдо й оборотів перераховуються в базову валюту за курсом на дату кінця кожного місяця облікового року.